Úvodní stránka / Aktuálně / Využití cloud computingu na základní škole

Využití cloud computingu na základní škole

Vybíráme z diplomových prací…

Cloud computing je model, který umožňuje uživatelům počítačů pohodlně si pronajmout přístup ke sdíleným konfigurovatelným výpočetním zdrojům (např. sítě, servery, datová úložiště, aplikace a služby), které lze rychle dodat a spustit s minimálním úsilím věnovaným správě nebo interakci s poskytovatelem služeb.

Jaký přínos bude mít cloud pro základní školu a jaké změny s sebou přinese (a to jak v oblasti administrace školy – zajištění chodu školy, tak i výuky – motivace pro žáky, oživení výuky…)? Každá změna s sebou nese jak pozitivní, tak i negativní dopad, vždy to bude záviset na pracovnících základní školy.

Majoritní využití cloudu na základní škole lze odhadovat pouze pro model služeb SaaS (software jako služba). Pro ostatní modely služeb zatím nejsou na běžné základní škole kapacity, nejsou zde ani architekti, kteří by tyto možnosti využili. Jedna z otázek tkví v tom, jaké typy cloudu vyučující na základní škole používají a jaké by případně používat chtěli.

PŘÍNOS POUŽITÍ CLOUD COMPUTINGU

Financování školství je čím dál více omezováno. Žáci mají mnohdy lepší technické prostředky, než jsou dostupné ve škole. V článku O stavu a trendech využívání ICT v českých školách a v zahraničí od M. Černochové se píše, že bylo pořizování počítačového vybavení vždy značně finančně náročné a tento fakt bránil zavádění počítačů v primárním a sekundárním stupni vzdělávání. S postupným rozvojem výpočetní techniky a jejím následným zlevňováním došlo k jejímu zavádění nejprve na středních školách a posléze na školách základních. [1]

Vyučující ICT se musí neustále vzdělávat a zapojovat do výuky nové prvky a poznatky. Takto se vyučující se žáky vzájemně motivují. Integrace dostupné technologie do výuky tak, aby přinesla kladné výsledky, je často řešeným tématem. Jako jeden z autorů se tomuto tématu věnuje i B. Brdička. [2] Na stránkách učitelského server Spomocník lze najít například článek Integrace technologií podle modelu TPCK, kde najdeme i toto schéma:

GrafNároky kladené na vyučující si dnes takřka vynutily používání počítačové techniky při výuce. A to se netýká jen samotné výuky, kdy má vyučující k dispozici například interaktivní tabule, ale i při přípravě na hodinu. Zde se právě nabízí možnost využití cloudu. Vyučující může svoje přípravy dělat jak na školním PC, notebooku nebo na domácím PC. Svoje rozpracované poznámky pak přenáší na nějakém externím zařízení, nebo si posílá e-mailem apod. Nemá ani k dispozici například předchozí přípravy. Někdy musí řešit nekompatibilitu softwaru v jednotlivých počítačích. Když využije cloudových služeb, předejde tak těmto problémům. Nejen, že nebude muset řešit, kde má jakou verzi softwaru, ale ani verzi dokumentu. Vždy bude mít k dispozici nejaktuálnější dokument.

Pokud je na škole více vyučujících daného předmětu, mohou lehce svoje poznámky a přípravy sdílet s ostatními. Zajistí se tak kompatibilita výuky ve všech paralelních třídách. Vyučující mohou svoje dokumenty vzájemně doplňovat, ovšem vždy za předpokladu, že autor dokumentu jim tato práva přidělí. Navíc je to tak snadné, že uvedené možnosti mohou využít všichni uživatelé PC, tedy všichni vyučující bez rozdílu věku a oboru.

Velkým přínosem cloudu ve výuce je možnost sdílet dokumenty se svými žáky. Někteří vyučující k tomuto používají síťový diskový prostor. Výhodou cloudového řešení je jednoznačně jednoduchost, individualita a samostatnost, protože veškeré nastavení si provede vyučující sám. Možnost sdílení jistě uvítají chybějící žáci, kteří k obsahu mohou přistupovat odkudkoli a nemusí se přihlašovat do Intranetu. Někdy je možné na doporučení výchovného poradce takto distribuovat učivo a další podklady na hodinu i rodičům žáka, se kterým je kázeňský nebo pedagogický problém.

Vyučující může během vyučované hodiny prostřednictvím interaktivní tabule doplňovat svoji připravenou prezentaci nebo své úkoly. Tuto upravenou verzi pak stačí pouze uložit na cloudovém úložišti, nastavit práva a příprava je k dispozici žákům. Vyučování se tak stává více efektivním, motivujícím a zajímavějším pro žáky. Pokud má předmět nebo vyučující svoje webové stránky, může na ně odkaz na dokument umístit.

Služby cloud computingu na základní škole můžeme využít i při administraci. Administrací se myslí správa sítě, správa webových stránek školy, správa e-mailových účtů atd. Využití služeb cloudu umožní zřídit a spravovat stránky jak jednotlivým třídám, tak dokonce i předmětům. Vyučující si tak mohou vytvořit jednoduché stránky předmětů v jednotném vizuálním stylu.

PŘÍNOS POUŽITÍ CLOUD COMPUTINGU PŘI ADMINISTRACI

Zajištění chodu školy je poměrně nákladné, resp. neobejde se bez vstupních nákladů na hardwarové vybavení a ani na softwarové vybavení. Mezi softwarem mohou být licencované účetní nebo stravovací systémy. Administrace školy v této souvislosti tedy představuje zajištění chodu školy. Na údržbu počítačů, správu sítě a veškeré činnosti s tímto servisem spojené může škola řešit několika způsoby. Škola buď využívá ICT koordinátora, což je zvláštní vyhláškou č. 317/2005 Sb., konkrétně §9 bodem a) stanovená funkce, která se někdy nazývá metodik ICT, nebo speciálně určeného pracovníka školy, někdy tuto funkci zastává i vyučující ICT. Pokud škola tyto možnosti nemá, najme si externího pracovníka nebo dokonce firmu. Tyto náklady pak dosahují ročně až stotisícových částek.

Některé školní verze cloud aplikace jsou zdarma a mnohdy se obejdou bez zásahu specializovaného odborníka. Jak je popsáno v následujících kapitolách, cloudové služby skutečně zvládne obsluhovat i osoba se základními počítačovými znalostmi, tedy každý pracovník a vyučující školy. Vždy bude záležet na motivaci a schopnostech zaměstnanců. V některých případech se pravděpodobně škola neobejde bez zásahu odborníka, ale má možnost tyto zásahy a jejich rozsah minimalizovat. To škole přinese úsporu finančních prostředků.

 1. Černochová, Miroslava. O stavu a trendech využívání ICT v českých školách a v zahraničí. Pedagogika. č. 4, 2006, stránky 316-334.
 2. Brdička, Bořivoj. Integrace technologií podle modelu TPCK. Učitelský spomocník. [Online] IT KITTV, UK Praha – Pedagogická fakulta, 16. února 2009. [Citace: 20. června 2013.] http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2300. ISSN 1214-9179.

Článek je zveřejněn se souhlasem Bc. Kateřiny Moučkové, autorky diplomové práce CLOUD COMPUTING A JEHO VYUŽITÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

O Gamba Robert

Gamba Robert
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství matematika-fyzika. Pracoval ve státní správě na pozici ředitele školského úřadu a vedoucího odboru školství krajského úřadu. Stál na počátku zavádění informačních technologií ve školství, dlouhodobě se věnuje problematice rozvoje lidských zdrojů a celoživotnímu vzdělávání. Je autorem řady úspěšných projektů z této oblasti (RISA Liberec, TECHYes, Trojlístek, Triangl,...) a studií z oblasti školství. Mezi jeho oblíbené aktivity patří vzdělávání dospělých, kolo a běžky.

Jeden komentář

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek