Úvodní stránka / Aktuálně / Využití cloud computingu na základní škole III

Využití cloud computingu na základní škole III

Vybíráme z diplomových prací… Přinášíme třetí část série článků, která se zabývá zaváděním cloudových technologií do výuky na základní škole.

Pro úspěšné využití cloudů na základní škole je nutnou podmínkou optimální technické vybavení.

V tomto článku jsou popsány velmi stručně požadavky na technické vybavení. Vše je rozděleno do podkapitol s ohledem na vybavení jednotlivých uživatelů i školy jako takové.

Záložní připojení k internetu

Jedna z hlavních podmínek využívání cloudových služeb je nutnost být stále online. O tom, že je to nevýhoda a nutnost, je možné psát dlouho. Jisté je však to, že využívání cloud aplikací je bez připojení k Internetu nemožné. Nároky na připojení nejsou nikterak veliké, stačí pouze stabilní, tj. bez výpadků komunikace, stabilní rychlostí. Pro zajištění chodu školy je doporučeno mít připravenou záložní linku, jak se na Internet připojit. Záložní linka může být zastoupena WiFi připojením, kdy standardně je škola připojena ADSL. Pak pouze při výpadku hlavního připojení využije organizace záložní variantu – WiFi. Sice to pro školu bude, na první pohled, zbytečný výdaj, ale je to jistota, která zajistí chod školy.

Vybavení technického zázemí

Nároky na počítačové vybavení školy, při minimálním rozsahu cloudových služeb, nejsou příliš odlišné od standardního vybavení. Technické zázemí zajišťuje úměrný počet pracovníků k velikosti školy. Všichni tito pracovníci, pokud to vyžaduje jejich pracovní pozice, mají k dispozici počítač. Na tomto stroji nemusí mít díky cloudu nainstalovaný žádný kancelářský balík, tím se ušetří za licence.

V případě, kdy se jedná o školu s větším počtem zaměstnanců, nevyhne se tato škola pravděpodobně existenci personálně zajištěné speciální funkci. Tato určená osoba se pak bude starat o počítačové zázemí. Pro menší školy by to tak právě být nemuselo, což je možná finanční úspora.

Vybavení vyučujícícho

Vyučující mají většinou pro svoje přípravy k dispozici školní počítač, který by používali ať s cloudem nebo bez něj. Pokud využijí on-line služeb, opět se ušetří za licenční poplatky (není zaručeno, že poplatek nebude zaveden v budoucnu). K většímu využívání on-line služeb i při výuce je potřeba využít počítač a interaktivní tabuli. Prostřednictvím interaktivní tabule může vyučující prezentovat a zároveň aktualizovat svoji přípravu.

Možnosti, které nabízí cloudové řešení a které je popsáno v následujících kapitolách, umožňují vyučujícímu vytvořit zajímavé doplňky výuky a zapojit do výuky i žáky, kteří se aktivně do výuky běžně nezapojují. Nelze ovšem očekávat maximální nasazení všech žáků ani jejich nasazení trvalé. Jak potvrzují někteří vyučující, kteří mají s využíváním cloudů ve výuce zkušenosti, nadšení z počítačových aplikací ve výuce u žáků s časem postupně klesá.

Vybavení učebny

Samotná výuka je závislá na připojení k Internetu a to prostřednictvím počítače umístěného v učebně, nebo se může využít přenosného zařízení. Jím může být notebook, netbook nebo i tablet a smartphone. Záleží na tom, jak moc je škola ochotna a schopna finančně vybavit učebnu, resp. kterými zařízeními disponuje vyučující a která je schopen případně donést na výuku do nevybavené učebny.

Interaktivní tabule je dnes, díky dotacím a sponzorským darům, na většině základních škol. Některé základní školy, zejména ty málotřídní, mají interaktivní tabuli v každé třídě.

Vybavení žáků

Jedním z kritérií výběru základní školy se dnes stává i požadavek na vybavení žáků. A to ať už vybavení, které je schopna zajistit sama škola, tak i vybavení, které po svých žácích požaduje, např. tablet pro běžnou výuku. Nelze tedy toto téma opomenout. Některé školy buď prostřednictvím pilotních projektů, nebo prostřednictvím rodičů otevírají třídy, kde děti mají standardně netbook nebo tablet. Tato možnost zvyšuje atraktivitu školy zejména tehdy, když vypukne boj o žáky.

Výuka v této třídě bude pro vyučujícího náročná, ale pokud se vyučující dobře připraví a zaujme žáky, zapojí dostupnou techniku a vybere vhodné výukové aplikace, může být i velmi zajímavá. Pro testování vědomostí žáků může např. použít některé cloudové aplikace, která mohou být sice primárně určena pro jiné účely, avšak jsou použitelné i pro testování žáků. Existují ale již i specializované původní aplikace, podporující práci v plně českém prostředí (například iTřída).

Dalším kladným přínosem je využívání elektronických zdrojů pro výuku a to jak elektronické učebnice, tak i připravené materiály vyučujícím, např. videa, animace.

Související články:

Jaké existují modely cloudových řešení a které z nich se hodí pro školy?

Jaký přínos bude mít cloud pro základní školu a jaké změny s sebou přinese

Článek je zveřejněn se souhlasem Bc. Kateřiny Moučkové, autorky diplomové práce CLOUD COMPUTING A JEHO VYUŽITÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

O Gamba Robert

Gamba Robert
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství matematika-fyzika. Pracoval ve státní správě na pozici ředitele školského úřadu a vedoucího odboru školství krajského úřadu. Stál na počátku zavádění informačních technologií ve školství, dlouhodobě se věnuje problematice rozvoje lidských zdrojů a celoživotnímu vzdělávání. Je autorem řady úspěšných projektů z této oblasti (RISA Liberec, TECHYes, Trojlístek, Triangl,...) a studií z oblasti školství. Mezi jeho oblíbené aktivity patří vzdělávání dospělých, kolo a běžky.

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek