Úvodní stránka / Vzdělávání ITveSkole, o.p.s. / Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 6. října 2013

Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 6. října 2013

 1. Digitální hry a aplikace jsou dnes vyvíjeny i pro děti předškolního věku. Důležitým krokem ve vývoji nového produktu je pilotní testování samotnými dětmi. Jeho součástí je sledování dítěte při úvodním seznamování se s hrou. Je třeba si všímat následujících signálů: 1. zpomalovače – krátké zaváhání nebo nerozhodnost: jde-li o nerozhodnost ve výběru barvy, je to v pořádku, může to ale znamenat, že dítě neví, jakým krokem barvu zvolit, 2. překřížené vedení – zvolená akce vede k neočekávanému výsledku: opakuje-li se situace vícekrát, je třeba hledat problém v příkazech hry, 3. zátarasy – krok, po kterém děti nevědí, jak dál, a hru ukončí, 4. otázky – dítě se ptá testujícího nebo kamaráda, nemusí to vždy být příznakem problému s hrou: důležité je, jestli otázka souvisí s aktivitou ve hře nebo s nejasností při ovládání, nejlepší odpovědí je často „nevím“, 5. zaujetí – dítě snadno přeskočí od jedné činnosti ke druhé, ale dobrá hra dítě zaujme na delší čas, 6. emoce – dítě celým tělem vyjadřuje zaujetí nebo nezájem: když hru prožívá, sdílí s kamarády a rodiči, raduje se z výsledku, vypovídá to o dobře vystavěné hře. Výsledky pilotního testování mohou být ovlivněny řadou dalších faktorů, jako je únava dítěte, prostředí apod. Testování je třeba opakovat, a to vždy s dětmi, pro které je hra zcela nová. (1091)
 2. V dnešním světě jsou žáci obklopeni nadbytkem informací, před digitálním světem je však nelze chránit tím, že omezíme jejich přístup. Mnohem účinnější cesta k bezpečnému a odpovědnému využívání internetu je naučit žáky dovednosti informace filtrovat, hodnotit a třídit. Tyto dovednosti žáci využijí při učení a v rámci výuky je také jejich rozvíjení nejefektivnější. Jeden ze způsobů, jak naučit žáky analyzovat kvalitu zdrojů, je práce s anotovanou bibliografií. Žáci zvažují následující charakteristiky: 1. identifikace povahy zdroje – dokument, mapa, graf apod., 2. šíře záběru – encyklopedický zdroj nebo úzce zaměřená studie, při vyhledávání zdrojů je třeba postupovat od širšího k specifickému, 3. zdroj informace – je u článku uvedeno, odkud pochází, 4. spolehlivost – je údaj spolehlivý, sledovat vzhled stránky, údaje o autorovi, 5. aktuálnost – jakého data je zdroj, je to podstatné pro účely práce, 6. srovnání – mohou být informace ověřeny z jiných zdrojů, 7. odbornost – je autor odborník, je nestranný, zaplatil mu někdo za uvedení informace, 8. publikum – pro koho byl článek napsán, 9. úhel pohledu – každý úhel pohledu nemusí mít stejnou platnost, 10. účel – byl článek napsán za nějakým účelem, má něco propagovat, 11. závěr – jaké uvádí autor závěry, 12. relevance – vztahuje se zdroj k žákově práci. Je třeba věnovat pozornost vzhledu stránky, ověřit autorovy informace. Další pomůckou pro hodnocení kvality zdrojů je i nástroj CRAAP vyvinutý knihovníky Kalifornské státní univerzity. (1092)
 3. Start-up Citelighter před rokem představil nástroj, který pomáhá žákům při shromažďování informací a podkladů ke studiu a psaní odborných textů, umožňuje snadnou citaci použitých zdrojů, sestavování bibliografie a vytváření vlastní databáze zdrojů. Minulý týden Citelighter oznámil vytvoření nové platformy, která umožní učitelům sledovat postup žáků a analyzovat procesy jejich kritického myšlení. Platforma pro práci žáků obsahuje možnost vytvoření komentáře ke zdrojovému materiálu, možnost logického uspořádání textu, vytváření odkazů. Všechny kroky v procesu práce na písemném zadání jsou zaznamenány a tvoří „kognitivní otisk“ (cognitive print) každého žáka, který charakterizuje jeho postupy, způsoby práce, způsoby uvažování, kritické myšlení. Žáci mohou zpětně posoudit svůj postup a myšlení, učitelé mohou identifikovat nedostatky v jednotlivých krocích nebo způsobu práce. Nástroj je určen především učitelům a žákům druhého stupně ZŠ a středních škol. (1093)
 4. Studie výzkumníků z London School of Economics and Political Science se zabývá tím, jak úspěšnost žáků na základní škole vyjádřená porovnáním s jejich spolužáky ovlivňuje výsledky v jejich dalším vzdělávání. Autoři zjistili, že žák, který byl na prvním stupni považován za úspěšnějšího než jeho spolužák, a oba žáci dosáhli stejných výsledků v testech, je i v dalším vzdělávání úspěšnější Tuto skutečnost lze sledovat podle předmětů – např. pro žáka se stejnými výsledky v angličtině, matematice a přírodovědě, který je ale mezi nejlepšími v matematice, platí, že nadále bude úspěšnější v matematice než v dalších dvou předmětech. Výzkumníci pracovali s daty dvou miliónů žáků a jejich výsledky na konci prvního i druhého stupně základní školy. Žák, který byl mezi nejlepšími, se zlepšil výrazně víc než žák méně úspěšný. Vliv relativní pozice ve třídě je čtyřikrát silnější u chlapců než u dívek. Z výsledků studie vyplývá, že pro děti nemusí být vždy nejlepší, mají-li úspěšnější spolužáky, a to zejména pro chlapce. Žáci se ve třídě přirozeně srovnávají, úspěšný žák si vytvoří pozitivní koncept o svých schopnostech a to přispívá k dalším dobrým výsledkům. Podle výzkumníků mohou výsledky přispět k lepší organizaci práce ve třídě, ukazují však také na to, jak významnou roli hrají nekognitivní dovednosti jako vytrvalost, odolnost a sebedůvěra pro dosažení dobrých vzdělávacích výsledků. (1094)

 

(1095) Social group may be key to fostering creativity

(1096) Didn’t Ace SAT? Just Design Microbe Transplant Research

(1097) DRAFT Tertiary Education Strategy

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. SCIO [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani/vyber-ze-zprav-novinek-a-zajimavosti-ve-vzdelavani-z-anglicky-psanych-zdroju-k-datu-6-rijna-2013.asp

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek