Úvodní stránka / Aktuálně / Konference o výuce 1 : 1. Ne teoreticky, ale v praxi!

Konference o výuce 1 : 1. Ne teoreticky, ale v praxi!

Na podzim tohoto roku uspořádala společnost Microsoft se svými partnery sérii konferencí Vzděláváme pro budoucnost. První trojice akcí proběhla ve dnech 22., 23. a 24. 10. postupně v Pardubicích, Ostravě a Brně, druhá trojice o čtrnáct dní později na opačné straně republiky postupně v Plzni, Českých Budějovicích a Praze.

Již samotná pozvánka s výzvou „Vlastní notebooky a tablety s sebou“ s podtextem „Praktické ukázky výuky 1 : 1“ naznačovala, co bude ústředním tématem tradičních vzdělávacích akcí z oblasti aplikace informačních a komunikačních technologií ve výchově a vzdělávání na základních a středních školách. Program byl koncipován tak, aby si účastníci konferencí mohli sami na sobě vyzkoušet zajímavé metodické postupy s podporou nejmodernějších technologií, které si v současnosti razí cestu do našich škol, a zjistit, jak může vypadat moderní vyučovací hodina.

Je nutné v tuto chvíli upozornit na skutečnost, že období, kdy každý student střední školy, a dost možná brzo i každý žák základní školy, bude mít k dispozici vlastní technické zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon) je již realitou. Je nasnadě, že všichni budou chtít tato zařízení používat i ve vyučování. Cílem pořadatelů konferencí proto bylo školy v tomto procesu podpořit a vybavit účastníky z řad ředitelů a pedagogů základními vstupními informacemi k úspěšnému zahájení výuky 1 : 1 (každý žák má svůj počítač) u něho na škole.

Z realizovaných akcí plyne pro účastníky několik důležitých ponaučení:

Na počtu žáků ve třídě tolik nezáleží.

Není třeba se obávat situace, když všichni žáci ve třídě budou disponovat počítačem, a není tedy nutné, pokud se jako pedagog chystám využít počítač ve výuce, uvažovat o dělení tříd na menší skupiny. Jak konference ukázaly, běžné vybavení dospělo do stadia, že je možné a technicky zvládnutelné interaktivně a přitom individuálně pracovat nejenom s celou třídou, ale i s plným konferenčním sálem. V rámci akce proběhlo několik přednášek, kdy účastníci v počtu vysoce převyšujícím 100 osob, byli schopni pracovat a ze svých počítačů, které si přinesly z domova, průběžně spolupracovat s lektorem. Výstupy z interakce mezi lektorem a posluchači byly k dispozici buď ihned v sále. Účastníci konferencí se k nim mohou vracet i následně z domova.

Škola potřebuje kvalitní připojení k internetu.

Základní podmínkou pro individuální zapojení žáků do výuky prostřednictvím metody „Přines si svůj počítač“ (BYOD) je opravdu kvalitní připojení školy na internet. Zdánlivě se při možnostech běžných školních rozpočtů tato podmínka jeví jako obtížně překonatelná. Na druhou stranu ale tím, že do vyučování zapojím vlastní zařízení svých žáků, šetřím náklady školy na pořízení specializovaných učeben, na údržbu školních zařízení apod. Nehledě na to, že práce v on-line prostředí může škole uspořit další prostředky na straně softwarového vybavení. Investovat do kvalitního spojení školy s okolním světem se rozhodně vyplatí.

Jaké programy můžeme používat?

To může být velký problém. Je totiž zřejmé, že rodičům nelze ve standardních školních podmínkách nařídit, aby svým dětem nakoupili technicky stejná zařízení a je třeba počítat s tím, že žáci si s sebou budou na vyučování nosit velice rozdílná technická zařízení. Proto musí tuto překážku škola ošetřit na své straně a při výuce aplikovat „univerzální“ software, který je schopen pracovat na jakémkoliv z přinesených zařízení. K tomuto se zcela nabízí využití trendu v ICT, kterým jsou cloud řešení. V rámci konferencí Vzděláváme pro budoucnost probíhá simulovaná interaktivní výuka ve výukovém prostředí iTřída, což je takové původní české prostředí, které pracuje ve webovém prohlížeči na jakémkoliv počítači připojeném k internetu. iTřída umožňuje si navzájem vyměňovat informace, sdílet soubory nebo metodické materiály i žáky zkoušet a známkovat.  Nespornou výhodou je skutečnost, že iTřída pro školy i studenty poskytována zdarma. iTřída je provázána s portálem DUMy.cz, kde jsou pro potřeby výuky ihned k dispozici desetitisíce výukových materiálů i s prostředím Office 365, které je pro školy rovněž zdarma.

Na závěr stojí za to upozornit, že po podzimní části konferencí, bude v ostatních městech seriál pokračovat v ostatních krajských městech na jaře roku 2014. Pokud tedy problematika výuky 1 : 1 někoho zajímá, má možnost se výše popisované akce ještě zúčastnit.

O Gamba Robert

Gamba Robert
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství matematika-fyzika. Pracoval ve státní správě na pozici ředitele školského úřadu a vedoucího odboru školství krajského úřadu. Stál na počátku zavádění informačních technologií ve školství, dlouhodobě se věnuje problematice rozvoje lidských zdrojů a celoživotnímu vzdělávání. Je autorem řady úspěšných projektů z této oblasti (RISA Liberec, TECHYes, Trojlístek, Triangl,...) a studií z oblasti školství. Mezi jeho oblíbené aktivity patří vzdělávání dospělých, kolo a běžky.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek