Úvodní stránka / Vzdělávání ITveSkole, o.p.s. / Ministerstvo školství podpoří mateřské školy půl miliardou korun

Ministerstvo školství podpoří mateřské školy půl miliardou korun

Ministerstvo školství  vyhlásilo dne 6. 11. 2013  výzvu za 500 milionů korun zaměřenou na podporu učitelů mateřských škol. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Mateřské školy nebyly v současném programovém období dostatečně podpořeny. Doposud jsme se totiž soustředili především na zlepšení úrovně vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. Nyní chceme podpořit i učitele mateřských škol, a to v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, konkrétně v oblasti polytechnického vzdělávání,“ vysvětlil ministr školství Dalibor Štys.

Výzva je primárně zaměřena na tři oblasti:

 • Příprava učitelů MŠ a ZŠ jako budoucích lektorů dalšího vzdělávání pedagogů

Je nezbytné podpořit a motivovat zkušené pedagogy mateřských i základních škol k absolvování kurzů lektorských dovedností pro následné vedení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 • Profesní rozvoj učitelů mateřinek v oblasti polytechnického vzdělávání

U dětí je potřeba  rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet správné pracovní návyky, podporovat jejich touhu tvořit. Snahou MŠMT je posílit zájem dětí o technické obory od nejútlejšího věku. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

 • Tuzemské a zahraniční stáže učitelů mateřských škol

Získávání a sdílení praktických zkušeností formou stáží je účinnou a atraktivní formou podpory rozvoje pedagogických pracovníků.

Ministerstvo školství současně vyhlásilo další dvě výzvy. Jednu na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem v celkové výši 200 milionů korun a druhou zaměřenou na oblast inkluze, kde máme k dispozici 131 milionů korun. Cílem této výzvy je vytvořit systém ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v rámci prevence rizikového chování žáků,“ doplnil Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za řízení operačních programů.

Realizace všech projektů by mohla začít ve druhém čtvrtletí roku 2014. Projekty lze předkládat do 10. 1. 2014 s nejzazším termínem ukončení dne 30. 6. 2015.

Znění výzev zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/a-ipo

Mgr. Hynek Jordán Manažer komunikace OP VK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vnějších vztahů a komunikace tel.: +420 234 811 750 mob.: +420 733 696 083

Zdroj: MGR. JORDÁN, Hynek. MŠMT [online]. [cit. 15.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ministerstvo-skolstvi-podpori-materske-skoly-pul-miliardou

 

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek