Úvodní stránka / Konference a aktivity / Vyhlášení soutěže STUDENT EEICT 2014

Vyhlášení soutěže STUDENT EEICT 2014

Děkanka FEKT VUT v Brně prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. a děkan FIT VUT v Brně Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. společně vyhlašují studentskou soutěž STUDENT EEICT 2014. Soutěž se koná pod záštitou prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je CzechInvest.

Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů obou fakult. Nejlepší práce budou ohodnoceny finančními odměnami, dary sponzorů a vítězné příspěvky z jednotlivých doktorských sekcí budou publikovány v recenzovaných odborných časopisech Electroscope – www.electroscope.zcu.cz a tzbinfo – www.tzb-info.cz, které jsou vedeny v seznamu Rady pro vědu, výzkum a inovace.

S technickým projektem na libovolné téma z oblasti elektrotechniky, komunikační techniky, biomedicínského inženýrství a informačních technologií se může do soutěže přihlásit každý student FEKT nebo FIT a zájemci o studium na těchto fakultách z řad středoškoláků. Středoškoláci, kteří uspějí se svým příspěvkem v soutěži, budou přijati do řádného denního studia v jakémkoli bakalářském studijním programu bez přijímacích zkoušek.

Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:

 • Středoškolské projekty
 • Bakalářské projekty
 • Magisterské projekty
 • Doktorské projekty

Každá kategorie je rozčleněna do následujících oborů (u středoškolské soutěže jen společná kategorie):

 • Elektronika a komunikace
 • Zpracování signálů, obrazu a dat
 • Kybernetika a automatizace
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Teoretická elektrotechnika, fyzika a matematika
 • Mikroelektronika a technologie
 • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 • Informační systémy
 • Grafika a multimédia
 • Počítačové systémy
 • Inteligentní systémy

Soutěžní projekt přihlásí student do toho oboru, který nejlépe odpovídá obsahu jeho práce.

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny v položce menu pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně a FIT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2014. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. STUDENT EEICT 2014 [online]. [cit. 7.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/

Obrázek: AUTOR NEUVEDEN. pixabay [online]. [cit. 7.1.2014]. Dostupný pod licencí Public Domain CC0 na WWW: http://pixabay.com/cs/hra-monitor-sout%C4%9B%C5%BE-soupe%C5%99en%C3%AD-223912/

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek