Úvodní stránka / Vzdělávání ITveSkole, o.p.s. / Plány pro “školu budoucnosti“

Plány pro “školu budoucnosti“

Rakousko má čerstvou federální ministryni školství. Její program stojí za pozornost, zvláště pro srovnání s programem nastupujícího českého ministra školství. Snaha některých německých odborníků s politiků na zrušení propadání ve školách naráží na lidový odpor. Alternativní školství v Německu zajímá hodně rodičů, má svá pro a proti. Poprvé v novém roce o tom, jak se o vzdělávání mluví německy…

Plány pro “školu budoucnosti“

Celodenní třídy, autonomie škol, jazykové kurzy… apod.: Jak chce nová rakouská ministryně překopat školský systém.

PISA, práva učitelů, stávky: Gabriele Heinisch-Hoseková převzala ministerstvo školství v jeho horké fázi. Zde jsou hlavní body jejího plánu:

Smíšené celodenní třídy

„Ptáme se jen rodičů,“ zdůrazňuje ministryně svůj vládní program. Zde se předpokládá, že na každé škole s více než jedním školním ročníkem musí být zavedena alespoň jedna třída ve smíšené formě – tedy se střídáním výuky, doby na samostatné učení a volného času. Předpoklad: zapotřebí je souhlas rodičů alespoň patnácti dětí, v některých případech i dvanácti. Pokud s tím rodiče nesouhlasí, musí navrhnout jiné obdobné řešení.

Spolupráce mateřských a základních škol

Zde chce ministryně jednat ohledně druhu sloučení fáze nástupu do školy mezi posledním ročníkem ve školce a prvními dvěma ročníky na základní škole. Zde byl ze strany učitelů velký zájem o to, aby věděli, jací žáci k nim přijdou. Naopak učitelky v mateřské škole by mohly své děti lépe připravit a třeba jednu hodinu týdně jim ukazovat, jak to ve škole chodí.  „Tento přechod formou hry patří k profesionalizaci.“

Zvýšená autonomie škol

Školy by měly opustit od 50 minutových vyučovacích hodin a ředitelé by měli mít větší rozhodovací slovo při výběru učitelů. Také možnost zavádění vlastních předmětů jako třeba politická výchova patří k autonomii školy. Nicméně svoji roli stále hrají i rozpočtová omezení.

Základní školy: zintenzivnit povinné jazykové kurzy

Zde by se měla každá škola rozhodnout, jakým způsobem by měly kurzy fungovat. „V přípravných skupinách je však třeba dát zvláštní pozor, vyčlenění skupiny žáků z třídní skupiny by bylo špatným pedagogickým přístupem,“ říká Heinisch-Hoseková. „Máte-li ve třídě nováčky, kteří přicházejí v průběhu školního roku, není možné dát je dohromady do jedné třídy a myslet si, že budou po pěti měsících umět německy. Potřebují individuální přístup.“

Větší časové odstupy mezi jednotlivými vzdělávacími testy

Nová ministryně chce ještě prodiskutovat strukturu současných externích testů na školách – od mezinárodních studií až ke vzdělávacím standardům. Příliš mnoho testů stresuje děti, rodiče i učitele. „Nejprve chci provést celkový přehled a poté si položit otázku, zda je taková koncentrace testů zapotřebí i v budoucnu.“ Testování vzdělávacích standardů ve 4. a 8. ročníku je dobré, ale „zda má být student testován každý rok, je pro mě otázka,“ dodává ministryně.

Všeobecná střední škola

„Nesmést ze stolu,“ odpovídá Heinisch-Hoseková na otázku týkající se všeobecných škol. „Vorarlberg, Tyrolsko a Salzburg mají zájem o zavedení modelových regionů pro všeobecné školy. Což zároveň pomůže rozšířit zavádění školních experimentů v celém Rakousko.“ Zároveň si přeje, aby se děti, které chodí do školy s touhou po poznání, vracely domů spokojené, bez nutnosti doučování nebo domácích úkolů a zbytek dne už by tak patřil pouze rodině.

Zdroj: zde

AUTOR NEUVEDEN. SCIO [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani/bildung-vzdelavani-co-se-deje-v-nemecky-mluvicich-zemich.asp

 

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek