Úvodní stránka / Vzdělávání ITveSkole, o.p.s. / Chování při hře ukazuje na naši osobnost

Chování při hře ukazuje na naši osobnost

Učitel Douglas Kiang ukazuje na vlastním příkladě z praxe, jak lze hráčské typologie využít k tomu, aby studenti ve třídě lépe spolupracovali a aby mohli svých osobnostních předostí využít.

„Jsi lhář a už ti nikdy v životě nebudu věřit!,“ zvedne se rozčileně student při hraní RPG hry (Role Playing Game, hry,  v nichž na sebe hráči berou role jejich postav, pozn. překladatele)  a ukáže prstem na jiného studenta na druhé straně místnosti, který právě podrazil svůj vlastní tým. Druhý student je trošku zaražený a překvapený a snaží se ho uklidnit „Hele, v pohodě, je to jen hra“.„No právě,“ pokračuje první student, „když tohle uděláš ve hře, co bys byl schopný udělat, kdyby o něco šlo ve skutečnosti?“

To, jak hrajeme hry, odráží, jak se chováme ve skutečném životě. Studie od Pew Internet and American Life project z roku 2008 odhalila, že 97% teenagerů hraje počítačové hry. Polovina z nich prozradila, že hrála „včera.“ Někteří hrají jen puzzle a jednoduché hry na svých telefonech a tabletech, mnoho jiných se ale věnuje překvapivě sofistikovaným RPG hrám jako League of Legends nebo The Elder Scrolls Online. V mé vlastní třídě jsem často narážel na studenty, kteří nebyli zrovna zapálení do činností ve třídě, ale při hraní on-line her tomu bylo naopak.

Test chování v on-line světě

Když se v on-line světě otevře úplně nová oblast, co bych měl dělat?

 1. Objevovat nová místa.
 2. Shánět všechno dostupnou kořist.

The Bartle Test of Gamer Psychology (Bartleův test hráčské psychologie, pozn. překladatele) je on-line test, v němž lze při odpovědi na výše položenou otázku a na jí podobné vybírat z více možností. První den mé výuky jsem požádal studenty, aby si test udělali a své odpovědi mi sdělili přes Google Form. Zabere to asi tak dvacet minut.

Test vychází z toho, jak hrají hry. Nabízí užitečný pohled na to, jak by řešili různé situace, a také mi poskytl opěrný bod, od kterého jsem se mohl odrazit na začátku semestru. Odpovědi studentů ukazují, nakolik procent naplňují jednotlivé hráčské typy. Podle odpovědí by se studenti dali rozdělit do čtyř skupin: společenští, hledači úspěchu, objevitelé a zabijáci. Často studenti budou mixem několika kategorií, ačkoliv obvykle budou z velké části spadat jen do jedné z nich. Výsledky jsem využil k tomu, abych sestavil skupiny studentů a přinutil je zapojit se.

Hráčská typologie ve třídě

OBJEVITELÉ (Explorers)

Studenti – objevitelé milují objevování světa a toulání se po něm. V herním světě chtějí zmapovat celou oblast a objevit všechna skrytá zákoutí. Ve třídě rádi shromažďují co největší množství informací.  Jejich cílem je vědět více faktů a informací (často i dost podivných) a vytvářet si různé zkratky a mnemotechnické pomůcky. Rádi demonstrují své znalosti ostatním. Často žádám své objevitele, aby mi „zmapovali“ nějakou oblast učiva několik týdnů před tím, než ji budeme probírat ve škole. Dokáží objevit potenciálně problematická místa a odhadnout, kde by mohli mít ostatní problémy? Mohou ostatním nějak pomoci? Objevitelé mají nejblíže k tomu, co považujeme za ideální studijní typy. Jsou to lidé, kteří si váží vzdělání. Objevitelé jsou ale často i děti, které udělají všechno pro to, aby se jim jejich projekt povedl, a pak ho zapomenou odevzdat. Čistě proto, že už dosáhly toho, co jim projekt mohl dát. Samotná známka pro ně není prioritní.

Profil Objevitelů:

– Milují hry, ve kterých musí něco pochopit, spojovat si informace.

– Zábava pro ně vychází z objevování.

– Sbírají informace, znalosti a málo známá fakta.

– Baví je učit ostatní.

HLEDAČI ÚSPĚCHU (Achievers)

Na rozdíl od objevitelů tito studenti chtějí získávat úrovně, medaile, odznaky a ceny. Ve hrách se snaží dosáhnout vítězství pokud možno jako první nebo stanout na vrcholu jako jedni z několika málo vyvolených. Často je motivuje snaha „porazit hru“ a dostat se dál. Ve třídě je často zajímají především známky a podle nich také hodnotí svůj úspěch. Chtějí znát nejrychlejší nebo nejkratší způsob, jak dosáhnout cíle. Často se soustředí na detaily a já vím, že se mohu spolehnout na to, že ve třídě pomohou ostatním i kvůli tomu, aby oni sami dříve dosáhli úspěchu.

Profil Hledačů úspěchu:

– Snaží se vylepšit svou pozici a status.

– Zábava pro ně vychází ze sbírání bodů a vylepšování své úrovně.

– Cílem hraní je dokonale ovládnout hru.

– Potěší je, když někdo ocení jejich úspěch.

SPOLEČENŠTÍ (Socializers)

Společenští studenti tvořili největší procento z mé třídy a jejich motivace spočívá v touze po smysluplných vztazích s ostatními. V herním světě jsou společenští hráči často spojujícím prvkem, organizují skupiny, které se pak vydávají plnit úkoly a znají každého, kdo je zrovna online. Často vytváří klany, což jsou skupiny podobně smýšlejících hráčů. Ke hře je přitahuje možnost povídat si a komunikovat s ostatními hráči. Své úspěchy hodnotí podle toho, kolik mají přátel, kolik lidí je ochotno je poslouchat a spolupracovat s nimi. Škola a třída je pro ně místo, kde mohou navazovat přátelství a společensky žít.

Profil Společenských:

– Užívají si sociální interakci s ostatními hráči.

– Hrají, aby si našli přátele.

– Hra je pro ně důležitá kvůli prostředí, ne samotnému hraní.

– Baví je vytvářet si kontakty, mít vliv a lidi, kteří jsou ochotni za nimi stát.

ZABIJÁCI (Killers)

Nejméně studentů spadalo do kategorie zabijáků. V online hře často cíleně škodí ostatním hráčům a ničí jejich výtvory. Těší je, když mohou tvořit chaos v herním světě a ubližovat ostatním. Ve třídě jde o ty studenty, kteří se pokouší „nabourat“ systém a až tvrdohlavě přehlíží, jaké to bude mít pro třídu a komunitu následky. Často to jsou však i děti, které jsou ochotny riskovat, zkoušet nové způsoby a hledat nové cesty a nezajímá je, kolikrát se jim to nepovede nebo kolikrát ve hře kvůli tomu zemřou. Jsou na to zvyklí. Jejich způsob myšlení se často mění a když se povede zapojit je do života třídy, můžou mít pozitivní vliv na ostatní.

Profil Zabijáků:

– V angličtině se jim říká i „griefers“ (ti, kteří zarmucují, pozn. překladatele).

– Snaží se dosáhnout toho, že ostatním uškodí.

– Nejcennější je pro ně možnost využití znalostí, ne samotné znalosti.

– Váží si své reputace a toho, že o nich ostatní ví.

Využití hráčské typologie při skládání pracovních skupin

Co udělat, když má člověk před sebou seznam studentů rozdělených podle procent do kategorií? Je potřeba vytvořit skupiny. Buď lze nechat studenty, aby sami vytvořili skupiny tak, aby v každé byl zástupce každé kategorie. Další možnost je nechat objevitele, aby skupiny složili a začali vyhledávat informace, načež by hledači úspěchu vymysleli plán práce, společenští studenti by pak mohli plán odprezentovat skupině a zabijáci by měli za úkol zjistit, kde jsou jeho chyby a slabé stránky.

Rozdělení takovýmhle způsobem mi dovoluje zaměřit se na ty oblasti, kde je potřeba skupinám nejvíce pomoci. Vím, že na začátku roku je třeba aktivně podporovat zabijáky a snažit se zabránit jim v tom, aby se sami svým přístupem dostali ve třídě do potíží a místo toho se zapojili do dění ve třídě. Zároveň je třeba dohlížet na objevitele, aby se objevováním nenechali příliš unést a aby se hledači úspěchu příliš nezaměřili na snahu být dokonalí jen v jedné věci a ostatní zanedbat. Společenští studenti pak na všechno dohlíží a ví, kdo co dělá, jak pracuje a s kým a v případě potřeby mě informují o problémech.

Tato aktivita nejlépe funguje u dětí na druhém stupni základní školy, případně na střední škole. Bartleův test není vědecký projekt, je to jen malý test, jehož výsledky mohou být subjektivně zabarvené. Ale je napsaný tak, že moji studenti-hráči mu rozumí a obvykle výsledky vyvolají diskusi a děti jsou zapálené do další práce. Podle mé zkušenosti neexistuje chování, které by bylo „jen hra“. To, jak hrajeme, odráží, jací jsme a jaké děláme v životě volby. Mí studenti mají obvykle pocit, že výsledky testu jsou poměrně přesné. Zároveň slouží k tomu, abych se ve třídě mohl jednoduše odrazit ke komplexnějším úkolům a přizpůsobil prostředí a práci ve třídě tomu, co každý student ve třídě vyžaduje.

Zdroj zde a zde.

Přeložil: Matěj Svoboda

 

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek