Úvodní stránka / Aktuálně / Technologiemi k řešení problémů a kreativitě žáků

Technologiemi k řešení problémů a kreativitě žáků

Technologiemi  k řešení problémů a kreativitě žáků

Mgr. Dagmar Kocichová

Již čtvrtým rokem hodnotím soutěžní materiály a pracuji v porotě celostátní soutěže DOMINO, kterou organizuje Národní institut dalšího vzdělávání, Praha. Jedná se o soutěž pedagogů základních a středních škol v tvorbě elektronických výukových materiálů, přesněji digitálních učebních materiálů, tzv. DUMů. Oproti loňským ročníkům nebyl cílem vlastní výukový materiál, ale představení metodiky celé hodiny s využitím tohoto materiálu.

Letošní finále proběhlo v rámci konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití na školách konané 19.–20. 11. 2014  v kongresovém hotelu Jezerka, Seč-Ústupky. Mezi třinácti finalisty byli pedagogové, kterých bychom potřebovali na školách více. Své „pedagogické mistrovství“ např. prokázala obhajobou svého digitálního učebního materiálu Kyvadlo PaedDr. Monika Janásková, Obchodní akademie, Český Těšín. Skvěle metodicky propracovanou hodinou ukázala „jak lze badatelskou metodou ověřit závislost hmotnosti zavěšeného tělesa, délky závěsu a velikosti výchylky na periodě kmitání kyvadla v jedné vyučovací hodině fyziky a jak vést žáky ke sdílení a zpracování získaných informací za využití digitálních technologií“, jak sama uvedla. Metodika však nebyla jediným hodnotícím kritériem, takže si PaedDr. M. Janásková odvezla Cenu poroty.

Kritérií hodnocení je více, vycházejí z názvu soutěže DOMINODynamika a uživatelská příjemnost, Otevřenost a grafika, Motivace, Interaktivita, Návodnost – metodika, Otevřenost pro změnu a ověření ve výuce. I v letošním ročníku měla porota nelehký úkol, ale na pořadí prvních vítězů se jednoznačně shodla. S výsledky soutěže se můžete seznámit na stránkách soutěže domino.nidv.cz. Je na místě zmínit, že ceny dodali sponzoři, mezi něž patří např. IBM Česká republika spol. s r. o.Boxed s. r. o., Intel a. s., Microsoft s. r. o. a další.

Ve svém článku se však chci zaměřit na soutěžní práci Mgr. Pavla Němce, Obchodní akademie, Olomouc, Úkol na vypracování práce s objekty. V anotaci uvádí, že se jedná o: „úkol zadaný formou hry na procvičení vektorové grafiky – práce s objekty, který současně rozvíjí informační a čtenářskou gramotnost, kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, jež vedou žáky ke kreativitě.“ Nelze než souhlasit. Za soutěžní práci získal 2. místo.

Co mne tak zaujalo? Forma zadání úkolu – puzzle, a potažmo nespočet možností metodického využití v různých hodinách. V hodině IKT Mgr. Petra Němce žáci dostali zadaný úkol viz obrázek 1, teprve jeho poskládáním se dozvěděli, co vlastně mají dělat viz obrázek 2. (Otázky: Kdo jsem, jak se jmenuji a co jsem dokázal? Úkol: Vytvořte vektorovou kresbu, která mne bude charakterizovat.)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Zadání úlohy

Obr. 2 Výsledek skládání

Žáci byli postaveni před několik dílčích problémů, které museli postupně vyřešit, museli zjišťovat, kdo je osoba na obrázku, poté informace o ní, ty analyzovat, číst s porozuměním, pracovat s objekty, prostorově vnímat, a pak tvůrčím ojedinělým způsobem zpracovat zadaný úkol.

Z mého pohledu úžasný nástroj, který byl použit pro tvorbu puzzle, je velmi jednoduchý. Lze jej najít na http://1url.cz/MDdC. Zobrazí se stránka, na níž použijete odkaz pro načtení obrázku (či fotografie) viz obrázek 3, následně obrázek či fotografii vyberete a zvolíte velikost dílků puzzle viz obrázek 4.

  3

Obr. 3 Volba načtení obrázku

4

Obr. 4 Zadání obrázku a volba druhu puzzle

Následné okno zobrazí vytvořené puzzle a automaticky se vygeneruje na něj odkaz viz obrázek 5.

5

Obr. 5 Vytvořené puzzle s odkazem

Nápad mne inspiroval k hodině jazyka českého a literatury. Vyučující vytvoří puzzle, např. z fotografie B. Němcové, a zadá žákům odkaz. Po složení puzzle se žáci dozvědí otázky: Kdo je na fotografii, jak se osoba jmenuje a co dokázala? Žáci složí puzzle, pak na internetu zjistí, o jakou osobu se jedná (na Google lze vyhledávat i podle obrázku), na wikipedii si pročtou více informací o jejím životě i díle.

Následuje brainstorming, neboť zadaný úkol zní: Zapište do sdílené složky každý jedno slovo, které osobu nejvíce charakterizuje. Někdo napíše: spisovatelka, jiný Babička, další Viktorka atd. Poté se vytvoří skupinky a plní společný úkol: Použijte zapsaná slova k sepsání života a díla zobrazené osoby. Vytvořené texty sdílejte.

Že taková výuka žáky zaujme, je pravděpodobné, a že si žáci informace zapamatují, je jisté.

Možná byste takovou hodinu připravili ještě jinak a metodiky lépe. Určitě ano, jsem o tom přesvědčena. Nejsem totiž ani češtinářka ani jinak humanitně zaměřena. Mým oborem je matematika.

O Jiří Pešan

Jiří Pešan

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek