Úvodní stránka / Aktuálně / Interaktivní tabuli? Žáci preferují tablety…

Interaktivní tabuli? Žáci preferují tablety…

V poslední době se poměrně často mluví o tabletech. Je bezesporné, že mobilní dotyková zařízení jsou v současné době módním trendem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy propaguje tablety jako nástroj vhodný ke zkvalitnění výuky. Z fondů EU si škola zapojená do projektu Výzvy 51 může pořídit až dvacet tabletů, aby se s elektronickými pomůckami seznámili učitelé a naučili se je efektivně využívat.

Inspirací pro mnohé mohou být zkušenosti pedagogů, kteří dlouhodobě dotyková zařízení ve výuce používají. V české republice je takových škol několik. V rámci projektu Dotkněte se inovací, CZ. 1.07/1.3.00/51.0024 , jsme se motivovali na ZŠ Lupáčova, Praha 3. Své zkušenosti s námi sdíleli učitelé 1. stupně Mgr. Jana Vaňková (JV), Mgr. O. Vejvodová (OV) a učitelé 2. stupně Mgr. Petra Vaňková (PV), Mgr. Karel Znamenáček (KZ) a Mgr. Jiří Kopecký (JK).

 

 1. S jakým dotykovým zařízení pracujete raději, vy jako pedagog, s interaktivní tabulí nebo s tabletem?

„Vyučování pro malé děti musí být pestré, často se musí měnit způsob i formy práce, tabule, počítače i tablety mají své místo. V současné době raději, s ohledem na organizaci práce, pracuji s tabulí, protože děti jsou málo samostatné.“ (JV)

„Rozhodně s tabletem, je to pohodlnější, i když náročnější na správu pro učitele ve výuce; navíc pracuje více žáků najednou než u IWB, ke které se vejdou třeba tři, nebo taky jenom jeden.“ (PV)

„Nelze odpovědět, každá pomůcka má své klady a zápory.“ (JK)

 

 1. Pokud byste měla/měl odpovědět za žáky, pracují oni v hodinách raději s interaktivní tabulí nebo spíše s tabletem? Proč?

„Žáci preferují více tablety, mají větší pocit volnosti a mají je víc pro sebe než tabuli.“ (JV)

„Rozhodně raději pracují s tablety.“ (KZ)

„Pro žáky je práce s tablety mnohem poutavější, popravdě jsou více motivovaní do práce a o samotnou motivaci se nemusí učitel moc činit. Když mám mluvit za žáky, podle mě tablety chápou jako něco moderního, co předčilo tabule, ale na druhou stranu se budou snažit s učitelem manipulovat, aby jim povolil aspoň chvilku nějakou hru. Žáci totiž nechápou tablet jako pracovní nástroj, ale další herní krabičku“. (PV)

„Již od první třídy využíváme při výuce tablety. Práce na tabletech je tedy pro žáky běžná.“ (OV)

„Asi s tablety, zařízení mají u sebe, mohou používat také vlastní techniku, jsou více vtaženy do hodiny, pracují všichni a ne jen několik žáků u interaktivní tabule.“ (JK)

 

 1. V čem spatřujete výhody pro učitele při používání tabletů ve výuce oproti použití interaktivní tabule? Jmenujte aspoň tři a seřaďte je podle důležitosti.

Jana Vaňková uvádí: „Vnitřní motivace žáků k práci, individuální tempo práce, komunikace a spolupráce žáků, více aktivně zapojených žáků do činnosti,​ rychlá kontrola práce žáků.“

Olga Vejvodová výhody seřadila takto: „každé dítě má své zařízení a pracuje – 1:1, motivace k práci, vedení dětí k samostatnosti.“ Dále uvedla „ vedení ke spolupráci, odpadá čas čekání na výstup u tabule, ​odpadá stres zakřiknutého dítěte jít před celou třídu pracovat k tabuli.“

Karel Znamenáček se vyjádřil: „V učebně s interaktivním projektorem je na prvním místě jistě kontrola práce připojením tabletu přímo k projektoru, na druhém místě je zapojení více žáků do okamžitého procesu, na třetím místě si myslím, že si žáci lépe zapamatují to,  co si mohou prakticky vyzkoušet.“

 Petra Vaňková uvedla: „Operativnost a možnost měnit při výuce prostor (s tabulí asi jen tak ze třídy neodejdu), aktivní práce žáků (nikoliv jednoho žáka na tabuli), ovládání (na IWB mám občas problém, že na nějaké místo žák nedosáhne, je to pro něj moc vysoko) a jeho intuitivnost (což se o některých SW pro IWB říct nedá), nezávislé na konkrétním softwaru nebo skupině nástrojů, atraktivnost, přirozená motivace žáků pracovat.“

 J. Kopecký odpověděl těmito slovy: „pracují všichni žáci (nebo ve skupinách s jedním tabletem) – u interaktivní tabule jen jeden, skupinová výuka x frontální výuka – více motivuje skupinová či individualizovaná výuka, okamžitá možnost kontroly všech žáků x kontrola pouze jednoho žáka u tabule, zařízení lépe znají x interaktivní tabuli doma žáci nemají, výstupy z práce žáků lze uložit na tabletu x u interaktivní tabule téměř nelze.“

Motivace žáků při práci s tabletem, jejich aktivita, rychlá kontrola práce žáků aj. jsou výhody, které učitelé exaktně vyjádřili. Mne však zaujala odpověď O. Vejvodové týkající odpadnutí stresu. Tohle musíme mít na paměti. I psychické problémy žáků je možno pozitivně posílit užitím mobilních dotykových zařízení.

Závěrem lze zkonstatovat, že mobilní dotyková zařízení mohou zefektivnit výuku. Žáci by tato zařízení preferovali. Je však jen na učiteli, jaké moderní metody a formy výuky uplatní, aby výuka byla inovativní a žáci pracovali aktivně a tvořivě.

 

Mgr. Dagmar Kocichová

O Jiří Pešan

Jiří Pešan

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek