Úvodní stránka / Aktuálně / Polytechnika a moderní formy interaktivní výuky…

Polytechnika a moderní formy interaktivní výuky…

Polytechnika a moderní formy interaktivní výuky na mateřských školách

O projektu:

0Projekt OP VK „Jak co funguje“ CZ.1.07/1.3.00/48.0075 spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky je určen pro pedagogy a vedoucí pracovníky mateřských škol, pro jejich osobnostní rozvoj a růst v oblasti polytechnického vzdělávání a využité moderních technologií při vzdělávání.

Cílem projektu je připravit učitele mateřských škol tak, aby byli schopni rozvíjet u dětí kladný postoj k technice a technickému prostředí ještě v rámci předškolního vzdělávání, protože právě zde se vytváří základy jejich vztahu k manuální práci, řemeslům a technice vůbec.

Více na stránkách věnovaných projektu materinky.dumy.cz

Mateřské školy zapojené do projektu a cílová skupina:

Do projektu je zapojeno 50 mateřských škol ze všech regionů České republiky.

K dnešnímu dni bylo proškoleno v akreditovaných programech Problematika polytechnického vzdělávání v předškolní výchově a Moderní trendy a možnosti využití IC technologií pro efektivní řízení školy 76 vedoucích pracovníků MŠ a v klíčových aktivitách KA03 Úvodní vzdělávání pedagogů v práci s interaktivní technikou a KA04 Vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnické výchovy 215 pedagogických pracovníků.

Realizace vzdělávacích aktivit:

2Projekt Jak co funguje, byl zahájen v červnu 2014 přípravnou fází a v říjnu se konal úvodní seminář pro vedoucí pracovníky zapojených mateřských škol. V rámci semináře byly realizovány dva prezenční akreditované programy a na konferenci navázala série online kurzů – webinářů.

V další etapě projektu byly připraveny a jsou postupně realizovány další tři akreditované vzdělávací programy, během kterých se pedagogové učí využívat moderní interaktivní pomůcky a výpočetní techniku, učí se vytvářet jednoduché interaktivní výukové materiály související s polytechnickou výchovou dětí, následně je zapojit do výuky a po té je budou v digitální podobě sdílet s ostatními pedagogy na portálu dumy.cz v sekci předškolní vzdělávání. Jedním z cílů projektu je obsáhnout vzdělávací program pro mateřské školy vždy ve vazbě na konkrétní region.

Interaktivní obrazovky dodané do školek:

3Do všech zapojených mateřských škol byla pro účel vzdělávání instalováno interaktivní řešení BenQ včetně software pro tvorbu interaktivních materiálů. Obrazovka BenQ IL420 s technologií LED s Full HD rozlišením a úhlopříčkou 108 cm umožňuje interaktivní výuku pomocí dotyku prsty. Zároveň nabízí možnost až šest dotyků současně a je konstruována pro nepřetržitý provoz. V mateřských školkách je připojena k notebooku profesionální řady Dell s operačním systémem Microsoft Windows 8.1 umožňujícím dotykové ovládání. Technika je zároveň doplněna didaktickým kufříkem pro všestranné použití.

Přínosy projektu pro mateřské školy a reakce lektorů a pedagogů

4„Během prvních dvou seminářů jsme se seznámili s tím, jak funguje dotyková obrazovka a paní učitelky ji začaly využívat pro zpestření výuky. Zatím využívají volně dostupné aplikace, hry a další materiály. Na výrobě vlastních digitálních materiálů začínáme pracovat od třetího semináře KA05. Po prvních dvou seminářích, které byly nabité teorií je vidět a cítit nadšení z toho, co se dá vytvořit vlastními silami, pokud člověk ví jak. K tvoření materiálů využíváme možností programu MS PowerPoint. Ten je sice vyvíjen pro jiný účel – prezentování, ale pomocí několika nástrojů společně vytváříme rébusy, hádanky a motivace pro již známé hry. To, že paní učitelky pracují na materiálech i doma mě utvrzuje v tom, že je projekt baví.“ Ing Lenka Bartušková, lektor BOXED, s.r.o.

 5Paní učitelka Antlová ve Zpravodaji obce Drahanovice napsala: „Nejvíce se dětem líbí práce u dotykové obrazovky. Zde si procvičují barvy, skládají puzzle, určují dopravní značky, hrají pexeso nebo počítají a řeší vzdělávací aplikace. Tuto dotykovou obrazovku máme zapůjčenou v rámci projektu „Jak co funguje“. Význam projektu spočívá v tom, že se pedagogické pracovnice účastní vzdělávacích programů, během kterých se naučí využívat moderní interaktivní pomůcky a výpočetní techniku a také se naučí vytvářet jednoduché interaktivní výukové materiály související s polytechnickou výchovou dětí.

„Když nás na začátku školního roku oslovil pan ředitel naší školy a poprosil nás, abychom se přidali do projektu „Jak to funguje“, nejdříve jsme se zarazili…co je to vlastně polytechnická výchova? Co nám to má zase dát? Proč zrovna my, copak se toho během roku v mateřských školách neděje více než dosti? Popravdě řečeno, moc se nám „do toho“ nechtělo, ale vzhledem k tomu, že jsme v kolektivu tři mladé učitelky, dalo by se říci ještě plné sil a nápadů, vyburcovaly jsme se, starší kolegyně nás podpořily a teď jsme velice rády, že to tak dopadlo. Semináře, které probíhají online tzv. webináře, nám daly nové představy o technice, o tom, že se při vzdělávání nemusí zbytečně ztrácet čas na cestách. Výborně a vhodně doplněné osobním setkávání s naší milou školitelkou paní Lenkou Kurtevovou, která nám vždy následně ukáže všechny materiály a kroky prakticky. Tímto postupem se podařilo perfektně a zábavně skloubit teorii s praxí. Nyní jsme skoro v polovině našeho vzdělávání, našeho projektu. Všechny naše představy a nápady jsme již stačily namalovat, překreslit na papír a z papíru „vložit“ do technické – počítačové podoby. Následně ze všech námětů vzniknou materiály vhodné pro děti předškolního věku při práci s interaktivní tabulí i mimo ni. Zjišťujeme, že při každém dalším kroku dokážeme ze sebe vydávat víc a víc a vlastně čím dál méně nám to dává práce. Zpětná vazba v podobě hrátek s dětmi je potom k nezaplacení. Děkujeme celému školitelskému kolektivu za motivaci, podporu i trpělivost.“

Bc. Lucie Pažoutová, MŠ Čtyřlístek Nymburk

6

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek