Úvodní stránka / Aktuálně / Aktualizace vyhlášených výzev 2016 – Nové výzvy OP VVV a IROP

Aktualizace vyhlášených výzev 2016 – Nové výzvy OP VVV a IROP

euNové operační období s sebou nese mnoho příležitostí pro české školy. Školy se budou moci zapojit do větších, takzvaně „individuálních“, ale i do projektů menších, takzvaně „šablonových“ projektů.

„Individuální“ projekty jsou zpravidla určeny pro spojení žadatele a spolupracujících škol v roli partnerů projektu, kdy společně realizují cíle dle jednotlivých výzev.

Proti tomu „šablonové“ projekty se vyznačují zjednodušenou formou vykazování.  Školy, které se zapojili do projektů tohoto typu, jako byly šablony EU peníze školám nebo výzvy č. 56 a č. 57 dobře ví, že slovo „zjednodušené“ ne vždy platí. První šablonové projekty by měly být vypsány v průběhu dubna tohoto roku.

OP VVV

eu2Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os.

V novém období jde především o zkvalitnění vzdělávacího systému České republiky. Oproti období 2007 – 2013 dojde k většímu zaměření na vysoké školy, propojení modernizace výzkumné infrastruktury (tzv. tvrdé aktivity) a rozvoj výzkumných týmů a jejich kapacity (tzv. měkké aktivity).

Mezi podporované oblasti patří:

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 • Prioritní osa 4: Technická pomoc

——————————————————————————————————————————————-

Vyhlášené výzvy 2016:

Výzva č. 02_16_012 Gramotnosti v prioritní ose 3 OP VVV:

Výzva č. 02_16_012 Gramotnosti

Výzvu č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP VVV:

Výzva č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Výzvu č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.v prioritní ose 3 OP VVV:

Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Výzvu č. 02_16_009 pro Technickou pomoc OP VVV v prioritní ose 4 OP VVV:

Výzva č. 02_16_009 pro Technickou pomoc OP VVV

——————————————————————————————————————————————-

Šablonové projekty by měly být vypsány v průběhu dubna 2016. Podporovanými oblastmi budou například:

 1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
 2. Personální podpora MŠ
 3. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
 4. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
 5. Personální podpora ZŠ
 6. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 7. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
 8. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
 9. Personální podpora SŠ

Situaci ohledně nových šablon důkladně sledujeme a připravujeme pro vás nabídku podpory s podáním žádosti.

IROP

V případě Integrovaného regionální operačního programu si školy nyní sáhnou také na pořízení větších investičních celků. Pro mateřské, základní a střední školy je důležitá především investiční priorita 10 v rámci Prioritní osy 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Cílem je, prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury, zajistit rovný přístup ke vzdělávání
a získávání klíčových schopností jako je podpora v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi a tím zajištění reálné uplatnitelnosti na trhu práce.
Cíle bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za
účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových
kompetencí žáků.

V nejbližší době je možné očekávat výzvy:

1.) Výzva 58 – Infrastruktura základních škol

a) Alokace 705 mil.

b) Podporované aktivity – stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání

2.) Výzva 45 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

a) Alokace 547 mil.

b) Podporované aktivity – Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání

3.) Výzva 49 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

a) Alokace 211 mil.

b) Podporované aktivity – Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, zájmové a neformální vzdělávání

4.) Výzva 37 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

a) Alokace 1049 mil.

b) Podporované aktivity – Infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol

5.) Výzva 62 – Regionální vzdělávání

a) Alokace 3148 mil.

b) Podporované aktivity –

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi,
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání

I v této oblasti sledujeme všechny dostupné zdroje informací, které vám budeme postupně přinášet.

eu3

V případě zájmu o některou z výše uvedených výzev neváhejte kontaktovat naši projektovou podporu. Bude vám nápomocna již při přípravě projektové žádosti nebo při realizaci samotného projektu.

Ing. Kateřina Sušická, manažerka projektové podpory, email: rjurakova@itveskole.cz, tel.: +420 608 958 123

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek