Úvodní stránka / Aktuálně / Projektová podpora školám – ŠABLONY OP VVV

Projektová podpora školám – ŠABLONY OP VVV

Máte v plánu zapojit se do projektů? Chystáte se podat šablonový projekt? Využijte naši praktickou pomůcku KALKULACKA.ITVESKOLE.CZ

V případě zájmu vyplňte následující kontaktní formulář, my vám zavoláme zpět

V porovnání s předcházejícím programovacím období došlo k několika zásadním změnám. Především v tom, že jako prostředí pro podávání žádostí již není používán Benefit 7, ale zcela nový informační systém MS2014+. Změny lze stručně charakterizovat následujícím výčtem:

Projektové žádosti se podávají pouze elektronicky (tedy žádné papíry). Projektová žádost a všechny důležité dokumenty jsou podepisovány pouze elektronickým podpisem. Prostřednictvím informačního systému MS2014+ probíhá veškerá komunikace s předkladatelem žádosti. Bez znalosti prostředí MS2014+ a práce v něm není možné žádost o dotaci vůbec podat.

V souladu s naší strategií spolupráce jsme proto pro školy připravili ucelený balíček služeb, který pro úspěšné podání projektové žádosti obsahuje celou řadu důležitých kroků.

1. Elektronický podpis

Pomoc se zřízením elektronického podpisu a instalace podpisového certifikátu do vašeho počítače. Krok bude realizován prostřednictvím vzdáleného přístupu a podpory přes Internet.

2. Nastavení informačního systému MS2014+

Bezproblémové fungování aplikace MS2014+ je ve většině případů závislé na řadě drobných úprav v nastavení vašeho počítače. Provedeme test kompatibility vašeho počítače, instalaci potřebných aplikací a nastavení vlastního systému MS2014+. Tento krok bude realizován formou telefonické konzultace a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

3. Konzultace potřeb školy a volby šablon

Garantujeme konzultaci a harmonizaci projektové výzvy s potřebami školy. Prostřednictvím kalkulačky šablon provedeme správný a efektivní výběr témat, počtu šablon podle vašich představ a určení jejich kladných a záporných stránek s ohledem na požadované výstupy. Tento krok bude realizován rovněž formou telefonické a online konzultace.

4. Podání projektové žádosti na MŠMT

Prostřednictvím výše zmiňovaného informačního systému MS2014+ provedeme podání vámi sestavené projektové žádosti na ministerstvo školství. Garantujeme správnost podání, případnou následnou kontrolu a případnou pomoc při doplnění žádosti.

5. Pomoc v průběhu projektu

V rámci vlastní realizaci projektu nabízíme 3 hodiny průběžných konzultací, spočívajících v informačním servisu, podání kvalifikovaných dotazů na ministerstvo školství, zprostředkování důležitých informací z MŠMT.

6. Informační seminář v krajských městech

Dvakrát ročně bezplatná účast na semináři realizovaných v krajských městech. Účastníci získají informace o aktuálních trendech moderního vzdělávání, možnosti zapojení škol do projektů a čerpání finančních prostředků.

7.  Základní legislativní informace o „Společném vzdělávání“ včetně možnosti jeho financování

Konzultace pro vedení školy shrnující fakta týkající se novely Školského zákona §16 souvisejícím se společným vzděláváním. Shrneme, co z novely pro ředitele vyplývá, poradíme, jaký je možný postup a jaká jsou k dispozici podpůrná opatření včetně možnosti jejich financování z prostředků MŠMT i možnosti kombinace s prostředky „Šablon“.

Jako základní BEZPLATNOU projektovou podporu jsme pro vás vytvořili KALKULAČKU ŠABLON.
Ucelený balíček služeb obsahující 7 výše zmíněných kroků vám nabízíme jako smluvně garantovanou službu za 5000 Kč bez DPH.

V případě zájmu vyplňte následující kontaktní formulář, my vám zavoláme zpět

NAŠE REFERENCE:

SOU a PŠ Kladno - Vrapice
Oceňujeme výbornou kvalitu zpracování projektových žádostí i monitorovacích zpráv, časovou flexibilitu i výborný osobní přístup.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 48, 51 (partnerství), Výzva 56, Výzva 57
ZŠ Trmice
Flexibilita a ochota poskytovat informace, řešit nejasnosti a problémy byly z našeho pohledu nadstandardní. Veškeré projektové žádosti byly přijaty a stejně tak byly i všechny monitorovací zprávy schváleny bez závad. Všechny informace byly relevantní, věcně správné a kompletní, takže dosud nebyly nikdy shledány nedostatky v přípravě, realizaci a uzavření projektu. Pomoc s výběrovými řízeními byla plně dostatečná, tak aby vše proběhlo hladce a korektně. Velmi kladně hodnotíme kompetenci a orientaci pracovníků například v širokém záběru témat současně probíhajících projektů Výzva 56 a Výzva 57.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 48, 51 (partnerství), Výzva 56 Výzva 57

ZŠ a MŠ Hlušice
Oceňujeme výbornou kvalitu zpracování projektové žádosti i monitorovacích zpráv, pružné a rychlé řešení nejasností, vysokou kvalitou podaných informací i osobní přístup při zpracování projektu. Se spoluprací jsme komplexně spokojeni.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 48 a 51 (partnerství), Výzva 56, Výzva 57

ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně
Profesionální přístup, trpělivost a důkladnost, výborná spolupráce, bezchybné vyplnění žádosti i monitorovacích zpráv, rychlé a jasné řešení, dostupnost informací, ochota při jednání, vysoká kvalita. Realizace projektů proběhla díky pomoci bez komplikací.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 51 (partnerství)

ZŠ Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem
Velmi kvalitní spolupráce při zpracovávání projektových žádostí a monitorovacích zpráv a důsledná kontrola. Velmi dobrá spolupráce, řešení situací v co nejkratším termínu, zpětná vazba. Vysoká kvalita podaných informací, výborná orientace v řešené problematice. Individuální přístup, ochota, vstřícnost.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 51 (partnerství), Výzva 57
ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou
Všechny projektové žádosti byly zpracovány kvalitně, ke všem byla zpracována finanční rozvaha, vše mi bylo důkladně vysvětleno a uvedeny příklady. Monitorovací zprávy byly dopředu pracovníkem ITveSkole.cz připraveny, nemusela ani být jeho návštěva ve škole, spoustu věcí se vyřešila po telefonu. Vše s dostatečným předstihem a profesionálně. K jednotlivým projektům jsem měl přiděleného " svého pracovníka", který se se mnou staral o projekt jako celek. Vždy byl na telefonu, když jsem něco potřeboval.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 56, Výzva 57

ZŠ Košťany
Spolupracujeme s Vámi již pátým rokem a jsme se spoluprací naprosto spokojeni. Máme ve Vás záruku úspěšné realizace všech projektů. Doufám v další výbornou spolupráci.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 56, Výzva 57

ZŠ Planá
Bezchybné zpracování projektové žádosti, monitorovacích zpráv, které byly přijaty bez závad. Veškeré nejasnosti byly řešeny obratem s profesionálním přístupem. Podané informace byly přehledné a vyčerpávající. Oceňujeme individuální přístup, ochotu, vstřícnost, znalost problematiky, rychlost jednání. Budeme rádi za další spolupráci.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 51 (partnerství), Výzva 56, Výzva 57
ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice
Moc děkujeme za dosavadní pomoc a doufáme, že ve spolupráci budeme dále pokračovat. Individuální přístup je u ITveSkole.cz samozřejmostí. Nikdy jsme se nesetkali s nepříjemným přístupem ani s pocitem, že „zase otravujeme“. Vše bylo zpracováno kvalitně a v dohodnutém termínu. Poskytované informace byly vždy relevantní. Velmi si cením vysoké erudice všech s námi spolupracujících osob. Vždy měli naprosto čerstvé informace, přestože dotační orgán poskytuje informace vždy na poslední chvíli.

S ITveSkole.cz jsme spolupracovali při projektech: EU peníze školám, Výzva 51 (partnerství), Výzva 56, Výzva 57
Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte ITveSkole.cz, o.p.s. podporaeu@itveskole.cz tel.: 222-268-503

O Gamba Robert

Gamba Robert
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství matematika-fyzika. Pracoval ve státní správě na pozici ředitele školského úřadu a vedoucího odboru školství krajského úřadu. Stál na počátku zavádění informačních technologií ve školství, dlouhodobě se věnuje problematice rozvoje lidských zdrojů a celoživotnímu vzdělávání. Je autorem řady úspěšných projektů z této oblasti (RISA Liberec, TECHYes, Trojlístek, Triangl,...) a studií z oblasti školství. Mezi jeho oblíbené aktivity patří vzdělávání dospělých, kolo a běžky.

Zanechte komentář

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek