Úvodní stránka / Aktuálně / Finanční vypořádání k výzvám 56 a 57

Finanční vypořádání k výzvám 56 a 57

0Letošní školní rok 2015/2016 se nesl také ve znamení  zahájení projektů „malých šablon“ vyhlášených v rámci výzev 56 a 57. V průběhu ledna školy odevzdávaly závěrečné monitorovací zprávy, ve kterých prokazovaly splnění výstupů.

Finanční stránka šablonových projektů je specifická v tom, že se do monitorovacích zpráv čerpání financí nedokládá. Škola má tuto povinnost v rámci finančního vypořádání až po schválení závěrečné monitorovací zprávy, tedy po naplnění všech požadovaných výstupů. V případě, že škola splní výstupy ze 100 % poskytnuté částky dotace, je celá dotace považována za způsobilý výdaj a nedochází tak k vratce finančních prostředků.

Finanční vypořádání

Finanční vypořádání Výzev 56 a 57, které se řídí Vyhláškou č. 365/2015 Sb., sestává z vyplnění jednoduché tabulky celkové výše dotace, výše vyčerpaných financí a vratky (v případě, že nebylo splněno 100 % výstupů). Tabulka finančního vypořádání je přílohou tohoto článku.

Je nutné jej vyplnit a zaslat do 31. 5. 2016:

 • školy zřízené obcí nebo krajem: v listinné podobě/datovou schránkou svému zřizovateli
 • církevní a soukromé školy nebo přímo řízená organizace MŠMT: elektronicky na adresu financni_vyporadani@msmt.cz a v listinné podobě/datovou schránkou na adresu MŠMT, Odbor hlavního účetního a svodného výkaznictví – 11, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Nezapomínejte na archivaci dokumentů do roku 2025. Doporučujeme vytvořit si na každý projekt samostatný MASTER ŠANON, ve kterém budou trvale uloženy všechny podstatné dokumenty související s projektem. Případná kontrola na místě ze strany kontrolních orgánů vás potom nepřekvapí.

Máte-li dotazy k finančnímu vypořádání výzvy nebo dotazy související s nově vyhlášenými šablonovými projekty, neváhejte se na nás obrátit.

Jsme vám k dispozici. Jsme tu pro vás.

Kontakt: Ing. Radka Juráková, projektová podpora, rjurakova@itveskole.cz, +420 606 071 371,  +420 222 268 519

 

Přílohy ke stažení:

Finanční vypořádání – školy zřízené obcí nebo krajem – Příloha č. 7B

Finanční vypořádání – církevní, soukromé školy nebo přímo řízená organizace MŠMT– Příloha č. 3B

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek