Úvodní stránka / Aktuálně / Pomoc s přípravou projektu IROP výzev 32, 33, 46, 47 pro ZŠ a SŠ

Pomoc s přípravou projektu IROP výzev 32, 33, 46, 47 pro ZŠ a SŠ

ZŠ a SŠ mají možnost získat vybavení pro výuku přírodních věd, jazyků, digitálních technologií ve výši 3,5 miliardy Kč a k tomu mohou získat potřebné zázemí v oblasti ICT infrastruktury a bezbariérovosti. Každá škola má možnost získat projekt o velikosti 1-99 milionů Kč.

Tým ITveSkole.cz připravuje a realizuje zajímavé projekty:

Projekty je možné podávat do 18.11.2016, projektové záměry musí být v souladu KAP.

Projekty je možné podávat do 14.2.2017, projektové záměry musí být v souladu MAP.

ITveSkole.cz přináší školám promyšlené řešení projektů. Dbáme na efektivitu, kvalitní výstupy a na budování přátelských vztahů.

Příklady možných projektů: 

 • Vybudování nové učebny cizích jazyků (budou provedeny potřebné stavební úpravy, pořízeno nové vybavení učebny – nábytek, tablety, SW určený pro výuku jazyků).
 • Modernizace prostor pro výuku technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny, pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT a SW určených pro odborný výcvik a laboratorní cvičení.
 • Modernizace odborných učeben fyziky, přírodovědy, zeměpisu a chemie  za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodní vědy.
 • Učebna 3D technologií, jejíž součástí budou pracovní stanice, 3D tiskárny a skener, plotter, řešení pro 3D vizualizace.
 • Laboratoř enviromentálních technologií, jejíž součástí bude vybavení pro výuku v oblasti obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí škodlivých plynů a pro další výuku související s trvale udržitelným rozvojem.
 • Ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí je možná modernizace učebny výpočetní techniky včetně pořízení nového vybavení učebny – nábytek, osobní počítače/notebooky/tablety, specializovaný SW na grafiku, zpracování videa, virtualizaci serverů nebo programování.
 • Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu školy včetně přístavby a pořízení potřebného vybavení.
 • Projekt je možné doplnit o investice do zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu a to včetně implementace, zaškolení obsluhy, pořízeného HW/SW jak na straně LAN a Wi-Fi, tak na straně školního serveru a dalších bezpečnostních prvků.
 • Projekt je možné doplnit v závislosti na realizované aktivity o pořízení bezpečnostních prvků u vstupu do budovy a o úpravy zeleně venkovního prostranství školy.

Pomoc ITveSkole.cz o.p.s. při přípravě projektu:

 • Konzultace a zpracování projektového záměru i věcné náplně projektu tak, aby projekt pomohl v rozvoji školy, byl v souladu s výzvou a měl šanci získat maximum bodů
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracovaní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Zpracování žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Zpracování položkového rozpočtu stavby
 • Zpracování průzkumu trhu
 • Zpracování seznamu objednávek – přímých nákupů
 • Zpracování memoranda o spolupráci škol
 • Kompletace žádostí o dotaci včetně povinných příloh

Pomoc ITveSkole.cz o.p.s. při realizaci projektu:

 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace u výběrových včetně návrhu smlouvy
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu, hlášení o pokroku
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů.

Jsme připraveni pomoci s realizací projektu i u vás.

Kontaktujte ITveSkole.cz, o.p.s., podporaeu@itveskole.cz, tel.: 222-268-519

Rádi Vám pomůžeme.

 

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek