Úvodní stránka / Aktuálně / Pomoc s přípravou projektu IROP do výzev 66, 67 a 68

Pomoc s přípravou projektu IROP do výzev 66, 67 a 68

MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ mají možnost získat potřebné zázemí v oblasti infrastruktury, bezbariérovosti a vybavení pro výuku přírodních věd, jazyků, digitálních technologií z nových výzev operačního programu IROP ve výši 5,6 miliard Kč.

Aktuální výzvy IROP:

Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI

Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ

Termín předkládání žádostí o podporu: 5. 1. 2017 – 31. 10. 2022

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení – int.pr.CLLD

Termín předkládání žádostí o podporu: 3. 2. 2017 – 31. 10. 2022

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání – stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Dále aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích .

Pomoc ITveSkole.cz o.p.s. při přípravě projektu:

 • Konzultace a zpracování projektového záměru i věcné náplně projektu tak, aby projekt pomohl v rozvoji školy, byl v souladu s výzvou a měl šanci získat maximum bodů
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracovaní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Zpracování žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Zpracování položkového rozpočtu stavby
 • Zpracování průzkumu trhu
 • Zpracování seznamu objednávek – přímých nákupů
 • Zpracování memoranda o spolupráci škol
 • Kompletace žádostí o dotaci včetně povinných příloh

Pomoc ITveSkole.cz o.p.s. při realizaci projektu:

 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace u výběrových včetně návrhu smlouvy
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu, hlášení o pokroku
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů.

Jsme připraveni pomoci s realizací projektu i u vás.

Kontaktujte ITveSkole.cz, o.p.s., podporaeu@itveskole.cz, tel.: 222-268-519

Rádi Vám pomůžeme.

 

 

 

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek