Úvodní stránka / Aktuálně / Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy. Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.

Řídicí orgán OP VVV nesmírně těší velký zájem o šablony – již nyní si o ně zažádalo více než 64 % všech mateřských a základních škol. Díky tomuto typu projektů se dostane podpora přímo do škol, navíc mateřské školy si mohly žádat o podporu z ESF vůbec poprvé.

Již v průběhu výzvy je prováděna průběžná evaluace, na kterou bude navazovat i celkové vyhodnocení výzvy po jejím uzavření. Cílem evaluace je zmapování potřeb škol, úskalí, s kterými se školy při podání žádosti a při realizaci samotných projektů potýkaly apod., a to především pro lepší zacílení výzvy následující. Rovněž dojde k přehodnocení vzorce výpočtu maximální možné podpory a dojde k úpravě částek tak, aby mohly také menší školy efektivně rozvinout svůj potenciál.

Zatímco první výzva byla založena pouze na dotazníkovém šetření, další již budou muset být v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Díky užší spolupráci s MAP dojde k lepšímu zacílení šablon a do škol budou směřovat prostředky v souladu s potřebami území. Druhá výzva bude projednávána monitorovacím výborem v říjnu 2017 s plánovaným vyhlášením v prosinci 2017. Termín ukončení předkládání žádostí o podporu bude stanoven tak, aby bylo pro všechny příjemce ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I možné navázat na předchozí projekt.

MŠMT bude informovat školy i realizátory MAP s dostatečným časovým předstihem.

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. MŠMT [online]. [cit. 22.5.2017]. Dostupný na WWW: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek