Úvodní stránka / Aktuálně / Poslední šance předložit projekt v „EU peníze školám“

Poslední šance předložit projekt v „EU peníze školám“

Řada středních škol čerpala finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony, tedy na realizaci zjednodušených projektů. Tato možnost se v minulosti netýkala pražských škol. V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání toto již neplatí. Žádost o podporu mohou předložit všechny střední a vyšší odborné školy z celé České republiky. Ale POZOR, termín ukončení příjmu žádostí o podporu v aktuální výzvě na šablony je 30. září 2017. Doporučujeme tedy přípravu projektu zbytečně neodkládat.

Výzva je z formálních důvodů dělena na dvě: pro SŠ a VOŠ na území celé ČR mimo hl. m. Prahu (výzva č. 02_16_035) a pro SŠ a VOŠ pouze v Praze (výzva č. 02_16_042). Výzva umožňuje personálně podpořit školy, zajistit rozvoj pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání. Důležitou oblastí podpory je také spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, využívání informačních technologií ve výuce a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Šablony jsou rozčleněny na aktivity pro SŠ a aktivity pro VOŠ.

Jaké konkrétní šablony nabízí OP VVV?

Šablony pro střední školy:

 • personální podpora SŠ (Školní asistent, Školní speciální pedagog, Školní psycholog, Sociální pedagog, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce),
 • rozvoj pedagogů SŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, Tandemová výuka na SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, CLIL ve výuce na SŠ, Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin, Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ a Nové metody ve výuce na SŠ),
 • zapojení ICT technika do výuky na SŠ,
 • extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ (Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem a Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma).

Šablony pro vyšší odborné školy:

 • personální podpora VOŠ (Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce),
 • rozvoj pedagogů VOŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, Tandemová výuka na VOŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ a CLIL ve výuce na VOŠ),
 • zapojení ICT technika do výuky na VOŠ.

Na všechny výše uvedené aktivity je pro školy vyčleněna 1 miliarda korun. Alokace je dostatečná, aby mohly být podpořeny všechny střední a vyšší odborné školy v České republice. MŠMT plánuje v budoucnu vyhlásit další dvě vlny šablon (v roce 2018 a 2020), a proto věříme, že nabyté zkušenosti z realizace šablon školy využijí po celou dobu tohoto programového období. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že z výše uvedených aktivit mají střední školy doposud největší zájem o doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zapojení odborníka z praxe do výuky a tandemovou výuku. Vyšší odborné školy zatím projevily v největším počtu zájem o stáže pedagogů u zaměstnavatelů a zapojení odborníka z praxe do výuky. K 21. srpnu 2017 eviduje MŠMT v této výzvě 799 předložených žádostí o podporu, což představuje přibližně 58 % z celkového počtu středních a vyšších odborných škol v České republice. Zbylé střední a vyšší odborné školy mají do 30. září 2017 možnost získat finanční podporu na výše uvedené aktivity.

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: Poslední šance předložit projekt v „EU peníze školám“, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 24.08.2017]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/posledni-sance-predlozit-projekt-v-eu-penize-skolam-1

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek