Úvodní stránka / Aktuálně / Vzdělávací programy paměťových institucí do škol – na start!

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol – na start!

S příchodem září si dovoluje MŠMT a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského srdečně pozdravit všechny učitele i žáky a popřát jim úspěšné vkročení do nového školního roku 2017/2018. Zahájení tohoto školního období se totiž kromě jiného odehrává také ve znamení započetí praktické realizace „Pokusného ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ . Jeho cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.

V rámci pokusného ověřování bychom rádi dokázali, že mimoškolní historickou edukaci, která dnes už běžně probíhá formou široké škály nabízených edukačních programů ve většině českých muzeí a která se ve v tomto netradičním prostředí těší čím dál tím větší oblibě u žáků i učitelů, lze právem považovat za kurikulárně uznávaný proces předávání, zachování a kultivování historického vědomí současné mladé generace Čechů. Věříme, že naše muzejní expozice a výstavy jim mají stále co nabídnout!

S ohledem na uvedené skutečnosti, nabývá letošní první školní den na zvláštním významu nejen pro malé i velké školáky, ale také pro koordinátory předloženého národního vzdělávacího projektu, který patří k prioritám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Poté, co úspěšně proběhla tříměsíční výchozí fáze, během níž byly přichystány všechny materiály potřebné pro vydání a rozeslání rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nyní NPMK připraveno být po celou dobu trvání projektu nápomocno všem učitelům i ředitelům vybraných škol, kteří budou chtít v následujících dvou pololetích navštívit se svými žáky tu či onu paměťovou instituci za účelem výchovy a vzdělávání.

Aktuální informace o průběhu realizace projektu budou průběžně uveřejňovány na našich webových stránkách. Dostupné z: http://www.npmk.cz/pro-skoly

Zdroj: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol… na start!, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 29.08.2017]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vzdelavaci-programy-pametovych-instituci-do-skol-na-start

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek