Úvodní stránka / Aktuálně / Nová výzva OP PPR pro vzdělávání

Nová výzva OP PPR pro vzdělávání

Hlavní město Praha, Odbor evropských fondů vyhlásilo 41. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit vymezených kvalifikovaných pracovníků – specialistů      ve vzdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji proinkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především       ve vztahu k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným
mateřským jazykem (dětí s OMJ). Uvedené podporované aktivity jsou nezbytné pro úspěšné
naplnění specifického cíle 4.2 OP PPR.

Cílem výzvy je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných specialistů, které budou školy
využívat při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů a při realizaci svých dalších aktivit.
Předpokládá se, že absolventi těchto kurzů budou zapojeni do navazujících aktivit především
v rámci projektů podpořených ve specifickém cíli 4.2 OP PPR.

Žadatelé či partneři musí být nositeli příslušného know-how. či oprávnění ke vzdělávání
příslušného vzdělávacího programu (pokud je akreditace vyžadována). Žadatelé či partneři
musí v žádosti o podporu prokázat dostatečné odborné zkušenosti s vedením a realizací
vzdělávacích programů, kurzů či školení v oblastech zaměření výzvy. Podporovány jsou
pouze akreditované kurzy, přičemž akreditaci kurzu je možné získat i během realizace
projektu.

Realizace kurzů musí být zahájena nejpozději v 6. měsíci realizace projektu. Tato skutečnost
musí jasně vyplývat z popisu klíčových aktivit a z harmonogramu realizace v žádosti o
podporu. Pokud tato podmínka nebude v žádosti o podporu splněna, bude taková žádost
vyřazena z procesu hodnocení v průběhu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.
Kombinace aktivit v jednom projektu je možná při dodržení podmínky zřejmého rozlišení
jednotlivých typů vzdělávacích programů, kurzů či školení v popisu klíčových aktivit a
naplnění podmínek způsobilosti těchto aktivit dle textu výzvy.

Celou výzvu naleznete ZDE.

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek