Úvodní stránka / Aktuálně / Žadatelé podali do OP VVV projekty na rozvoj škol více než 1.3 miliardy korun

Žadatelé podali do OP VVV projekty na rozvoj škol více než 1.3 miliardy korun

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončil dne 29. září 2017 výzvu s názvem Budování kapacit pro rozvoj škol II. Žadatelé do této výzvy podali 131 projektů za více než 1,3 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek stanovené alokace.

Cílem výzvy bylo podpořit školy v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce (formativní hodnocení). Mezi další podporované aktivity patřilo vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřila také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.

V podaných žádostech o podporu je zastoupeno všech 6 povinně volitelných aktivit, ze kterých si žadatelé mohli vybírat. Žadatelé měli zájem o podporu mateřských, základních a středních škol v zavádění formativního hodnocení i vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. Řada podaných projektů se zabývá propojováním formálního a neformálního vzdělávání včetně podpory pracovníků těchto oblastí vzdělávání. Žadatelé volili i aktivity z oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu, jejichž cílem je aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. Další žádosti o podporu se zaměřují na zkvalitňování jazykového vzdělávání. Díky podpořeným projektům vzniknou také digitální vzdělávací materiály volně přístupné školám i organizacím neformálního vzdělávání.

Díky aktivitám projektů, které budou v rámci této výzvy realizovány, mohou být podpořeny děti z mateřských škol, žáci základních a středních škol, pracovníci ve formálním i neformálním vzdělávání nebo v asistenčních službách a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Žádosti o podporu v číslech

Žádosti o podporu bylo možné podávat v termínu od 20. června 2017 do 29. září 2017. Ve výzvě bylo připraveno 700 milionů korun. „131 podaných projektů však žádá na rozvoj škol téměř dvojnásobek,“ dodal Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Více informací o této výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Příběh jednoho z projektů, který byl podpořen z předchozí výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I, představujeme v aktuálním čísle Novvvinek OP VVV.

Zdroj: Žadatelé podali do OP VVV projekty na rozvoj škol za více než 1,3 miliardy, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 04.10.2017]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zadatele-podali-do-op-vvv-projekty-na-rozvoj-skol-za-vice

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek