Úvodní stránka / ICT a vše kolem / Začíná Evropský týden programování

Začíná Evropský týden programování

Ve dnech 7. až 22. října vrcholí kampaň Code Week, která má motivovat veřejnost, učitele i žáky k programování a podpořit jejich tvořivost a porozumění informatice. Na tisících akcí po celé Evropě a desítkách míst v Česku, si dospělí, žáci i nejmenší děti vyzkouší vytvořit vlastní program nebo ovládat robota a zároveň nahlédnou do světa informatiky.

Tisíceakcí po celé Evropěpřinese široké veřejnosti – bez ohledu na věk a zkušenosti – příležitost postavit si robota, automaticky zpracovávat data z webu nebo si naprogramovat hru či mobilní aplikaci. V loňském ročníku si programování vyzkoušel téměř jeden milion lidí na více než 23 tisících akcí.

Když sledujeme rychlý vývoj a digitalizaci dnešní doby, čím dál více se ukazuje, že digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení musí být nedílnou součástí vzdělávání. Jsem proto rád, že právě Code Week na řadě akcí v Česku praktickou a hravou formou přibližuje digitální dovednosti jak veřejnosti, tak i dětem a žákům,“ uvádí náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc, který má na starost realizaci Strategie digitálního vzdělávání. Strategie je podkladem pro systémové změny ve školství, které přinesou další rozvoj digitální gramotnosti.

Jak se zapojit

Ke kampani se může přidat kdokoliv, kdo během podzimu uspořádá a zaregistruje konkrétní akci na podporu programování a informatiky. Využít může zdroje a nástroje pro seznámení s programováním a informatikou. Aktivity pokrývají různé úrovně náročnosti a rozdílná témata, mnohé lze uplatnit i bez předchozích znalostí a náročné přípravy.

Strategie digitálního vzdělávání

V Evropě bude v nejbližších letech chybět přes 800 000 ICT profesionálů, ačkoliv se dovednosti související s informatikou stávají nenahraditelné v každém oboru. Také proto MŠMT již dříve vytvořilo Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním. Její priority jsou otevřené vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení (tedy uplatňování principů informatiky a digitálních technologií při řešení nejrůznějších problémů).

Code Week vznikl v roce 2013 za podpory Evropské komise. Dobrovolníci již pátým rokem akcemi pro veřejnost popularizují programování a digitální dovednosti. V České republice pomáhají kampaň organizovat například Jednota školských informatiků, Národní centrum bezpečnějšího internetu nebo Czechitas.

Zdroj: Začíná Evropský týden programování, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 05.10.2017]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zacina-evropsky-tyden-programovani

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek