Úvodní stránka / Aktuálně / Setkání k mimořádnému nadání na MŠMT

Setkání k mimořádnému nadání na MŠMT

O podpoře mimořádně nadaných žáků jednali na MŠMT ředitelé a prvostupňoví učitelé z několika desítek základních škol z celé České republiky a psychologové z vybraných pedagogicko-psychologických poraden. Jednání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností, sdílení rozšiřujících výukových materiálů, a také zprostředkování komplexního pohledu na problematiku nadaných dětí a jejich začleňování do vzdělávacího procesu.

Podpora nadaných v České republice má podle účastníků setkání pozitivní trend, přičemž se zájem škol rozvíjet potenciál žáků s mimořádným intelektovým nadáním zvyšuje.

„Podpora nadání dětí v rámci vzdělávacího procesu je přirozená věc, kterou se nicméně snažíme dále rozvíjet,“ řekla na dnešním setkání náměstkyně MŠMT pro řízení sekce legislativy a strategie Dana Prudíková a pokračovala: „Loňská novela výslovně umožnila v rámci systému společného vzdělávání podporovat také nadané a mimořádně nadané děti, funguje Národní síť podpory nadání, v souladu s požadavkem Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období 2014–20 byla ustavena Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů,“ představila náměstkyně Prudíková kroky Ministerstva školství v oblasti péče o nadané a mimořádně nadané děti.

Podle zakladatelky a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido Miriam Janyškové naráží školy v praxi na nedostatek lidských zdrojů i financí a chybí jim know-how, jak s nadanými dětmi pracovat, a to přesto, že je podpora mimořádně nadaných dětí legislativně zakotvena.

„Spousta škol se snaží nadaným žákům nějakým způsobem věnovat, ale systematicky a kontinuálně to dělá jen hrstka z nich. Mimoškolní kroužek a v lepším případě jedna obohacující hodina týdně, například matematiky pro žáky s mimořádným logickým myšlením, je málo,“ vysvětlila na setkání Miriam Janyšková a pokračovala: “Školy musí mít jasný vzdělávací plán pro práci s těmito dětmi. To je přesně to, oč Qiido usiluje,“ dodala Janyšková.

Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na komplexní, systematickou a kontinuální podporu vzdělávání a rozvoj IQ i EQ mimořádně intelektuálně nadaným dětem (MiND). V loňském roce spustil nadační fond nový vzdělávací projekt pro ředitele a učitele základních škol pod názvem Qiido AKADEMIE. Program akreditovaný MŠMT nabízí školám ucelené know-how pro vzdělávání a rozvoj MiND na prvním stupni ZŠ. Nadační fond usiluje o to, aby byla do roku 2021 v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude v souladu s modelem Qiida rozvíjet kognitivní vědomosti i sociálně-emoční dovednosti dětí, které myslí jinak.

Další informace zde: qiido.cz a facebook.com/qiido.cz.

Zdroj: Setkání k mimořádnému nadání na MŠMT, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 20.10.2017]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/setkani-k-mimoradnemu-nadani-na-msmt

 

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek