Úvodní stránka / Aktuálně / Učitelé mohou v mediální výchově použít nový otevřený vzdělávací zdroj o volbách

Učitelé mohou v mediální výchově použít nový otevřený vzdělávací zdroj o volbách

Mediální výchova je průřezové téma, měla by být proto součástí dalších předmětů. V materiálu čtyř devadesáti minutových bloků lze propojit mediální výchovu s dějepisem, výtvarnou výchovou či občanskou výchovou. Pro učitele jsou připraveny i podklady, které mohou jako otevřený vzdělávací zdroj dále upravovat, doplňovat a dále sdílet.

Pro mediální výchovu je typické, že vyučovaná témata velmi rychle stárnou a než se na ně učitelé připraví, žáci a studenti již řeší jinou mediální událost. Je ale možné využít ty mediální a společenské události, které lze předvídat, jako jsou například volby, a ty zařadit do výuky podle aktuální potřeby. Proto učitel mediální výchovy pražského Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka ke své lekci  o světě médií a politiků vypracoval i podklady pro učitele. “Materiály zapadají do konceptu výuky a probíraných témat v mé třídě, navíc volby z pohledu médií lze pojmout mnohem šířeji. Učitelé získají informační texty, pracovní listy, videa i obrazové materiály, jež jim ušetří mnoho času.” Čtyři dvouhodinové bloky lze využít ve výuce občanské výchovy (základů společenských věd), dějepisu či ve výtvarné výchově. Vytvořené materiály jsou součástí otevřené učebnice, která je bez omezení k dispozici všem učitelům.

Michal Kaderka kromě výuky mediální výchovy koordinuje Alianci pro otevřené vzdělávání. Ta se zabývá podporou rozvíjení otevřených vzdělávacích zdrojů a kulturou sdílení v komunitě učitelů. “Pro rychlé předávání zkušeností z výuky je důležité, aby sdílené materiály měly charakter otevřeného vzdělávacího zdroje a učitelé si mohli podklady vylepšovat a rozšiřovat, aniž by porušovali autorská práva,” sdělila koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčová z EDUinu.

Otevřený vzdělávací zdroj (OER – z angl. zkratky Open Educational Resources) je vzdělávací materiál, který nejen že je dostupný bezplatně, ale především je zveřejněný pod veřejnou licencí (např. Creative Commons), jejíž varianta umožňuje zásahy do díla bez obav porušení autorských práv. OER tak podporují vytváření a postupné vylepšování či rychlou aktualizaci již vytvořených děl.

Kontakt:

Michal Kaderka, učitel mediální výchovy pražského Gymnázia Na Zatlance, koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: kaderka@centrum.cz

Otevřená učebnice: https://www.slideshare.net/MichalKaderka

Výukový Twitter: https://twitter.com/svetmedii

Výuková FB: https://www.facebook.com/groups/svetmedii

Tel.: 777 879 481

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Zdroj: Učitelé mohou v mediální výchově použít nový otevřený vzdělávací zdroj o volbách | Otevřené vzdělávání. Otevřené vzdělávání [online]. Dostupné z: http://otevrenevzdelavani.cz/ucitele-mohou-v-medialni-vychove-pouzit-novy-otevreny-vzdelavaci-zdroj-o-volbach/

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek