Úvodní stránka / ICT a vše kolem / Technologie na pomoc vyhodnocení sociálního klima třídy

Technologie na pomoc vyhodnocení sociálního klima třídy

Autor: František Hajdekr

Sociální klima třídy

Pro zdárný průběh výuky jsou nezbytné nejen vhodné učební pomůcky, správné edukativní nástroje, ale zejména samotné sociální klima třídy [1]. Každý učitel mi jistě potvrdí, že nejsou dvě stejné třídy a že znalost poměrů v dané třídě může být důležitou pomůckou pro správné vedení výuky. Rovněž díky znalosti poměrů ve třídě můžeme předcházet nebo alespoň omezit patologické sociální jevy, jako je například šikana či nežádoucí segregace skupin ve třídním kolektivu [2].

Zpracování informací

Pro zpracování této problematiky se nabízí hned celá řada nástrojů. Vzhledem k tomu, že data budou ve výstupu umístěna v tabulce, každého pravděpodobně napadne použít tabulkový kalkulátor (MS Excel apod.). Zde se ale potýkáme s problémem propojení seznamu žáků, rolí a jejich četností. Řešením by mohla být kontingenční tabulka, nicméně bychom neměli zapomínat ani na ověření dat a možnost rychlého filtrování a řazení.

Celý článek naleznete ZDE.

Zdroj: HAJDEKR, František. Technologie na pomoc vyhodnocení sociálního klima třídy. Metodický portál: Články [online]. 07. 12. 2017, [cit. 2017-12-07]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21619/TECHNOLOGIE-NA-POMOC-VYHODNOCENI-SOCIALNIHO-KLIMA-TRIDY.html>. ISSN 1802-4785.

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek