Úvodní stránka / Aktuálně / Čerstvý vítr z hor přináší zájem o chemii a fyziku

Čerstvý vítr z hor přináší zájem o chemii a fyziku

Autor: Petr Polák

Podle výsledků prověřování znalostí 58 000 žáků devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Českou školní inspekcí z června 2015 vyšlo najevo, že fyzika a chemie patří mezi nejméně oblíbené předměty. Žáci zkrátka pojmům, vztahům a poučkám příliš nerozumí. Teoretický výklad za pomocí přirovnání a vysvětlování má bohužel své limity. Tyto závěry kantoři přirozeně očekávají. Vzhledem k těmto okolnostem bývá zvykem, že se pro žáky organizuje zvláštní doučování. Taková forma však nebývá příliš vyhledávaná.

Změnit tyto neblahé trendy se pokoušíme i u nás v Základní škole Rakovského v Praze 12. Naštěstí nejsme sami, protože jsme se stali partnery projektu „Čerstvý vítr z hor“, který realizuje Základní škola Komenského Trutnov. Hlavním cílem projektu je vytvořit síť spolupracujících škol a umožnit pedagogům předávat si zkušenosti s badatelsky orientovanou výukou formou pravidelných webinářů, badatelských odpolední, konferencí a exkurzí. Vytvořena byla síť center kolegiální podpory. Ta by do budoucna měla fungovat jako výuková centra pro okolní školy. Mimo vzájemnou metodickou pomoc a spolupráci pedagogů bylo velmi podstatné materiální vybavení účastníků projektu. Tím se do škol dostaly moderní měřicí přístroje a stavebnice, pomocí kterých je možno zajímavěji a poutavěji seznamovat žáky s učivem.

Vizionářské formy výuky pro žáky naší školy jsou aplikovány v předmětech přírodopis, fyzika, chemie a zeměpis. O faktu, že děti hodiny více baví a osobně vyzkoušené jevy tak lépe chápou, již dnes není sporu. Výmluvné jsou jejich pozitivní reakce během projektů, při závěrečné evaluaci a zejména při testové kontrole jejich znalostí. Tyto krátké projekty a soutěže jsou přitom integrovány do běžné vyučovací hodiny a nahrazují částečně jen expoziční část hodiny učitele. Lidově řečeno – látka a zápis do sešitů proběhne rychleji a takto získaný čas je potom věnován experimentům.

Každé centrum kolegiální podpory organizuje jednou za měsíc badatelská projektová odpoledne. Určena jsou především pedagogům všech typů škol, ale my jsme se s ředitelem školy, jako vedoucím našeho centra, dohodli, že je otevřeme i široké veřejnosti a hlavně našim mladším žákům. Tedy všem, kteří chtějí experimentální formou zkoumat přírodu kolem sebe. Na pořádání takových neformálních setkání se se podílí náš tým CKP a pravidelně se střídáme ve vedení s kolegyní Mgr. Nikol Soukupovou. Informace o pořádání těchto shromáždění se uskutečňuje propagací na webových stránkách školy, emailem, letáky, a ústně předávanou informací třídními učiteli.

Pro svou neotřelou formu vzdělávání si badatelská odpoledne za rok provozování našla již své stálé zájemce. Typickým návštěvníkem je žák prvního stupně s rodinným doprovodem. Občas k nám zavítají i nadšení kolegové z okolních škol. Obecně se dá říci, že průměrně k nám za vědou přijde cca 50 malých zájemců. Pravidelná je účast téměř všech žáků naší třídy Edisona. Principy vzdělávání dětí z této třídy jsou založeny právě na empirických alternativních přístupech.

Po zkušenostech jsou odpoledne řešena jako soutěžní klání malých badatelů o drobné ceny. Začíná se vždy teoretickým nastíněním zájmového tématu a představením jednotlivých stanovišť. Na nich musí účastníci pomocí získaných znalostí přírodních jevů zodpovědět jednoduché otázky nebo zhotovit zařízení, či mechanismus na měření dějů. Každé místo obsluhuje odborně vyškolený starší žák naší školy z II. stupně. Ten již pokusy zná z praxe běžné výuky a svou aktivní účastí si tak může vylepšit průměr známky nebo získat pochvalu za prezentaci školy na veřejnosti.

Opravdu nevšedním zážitkem je pozorovat nestrojené nadšení žáků z jejich vlastních objevů. Po základní teorii necháváme vždy malé vědátory vyzkoušet si funkce zajímavých senzorů Pasco a výzkumných sad Arduino jejich vlastní cestou. Vždyť i špatné pólové zapojení baterie do bezdrátového voltmetru vede k netušeným objevům. Výzvou pak je například sériové zapojení baterií z ovoce nebo tvorba vlastního galvanického článku. Občas to nebývá tak snadné a na řadu přicházejí drobné rady naši starších žáků, rodičů nebo i nás, učitelů. O to větší je pak radost z úspěchu, tedy z toho že to skutečně dokážou a hlavně že to opravdu funguje: „Svítí, dioda mi opravdu svítí!!!“

Osobně si myslím, že klasické formy výuky v různých naukových předmětech již dávno překonaly své mezní vzdělávací možnosti. Zařazování kratších i delších bloků alternativnějších forem výuky bude pro lepší materiální vybavenost i pro svou úspěšnost a kladné ohlasy mezi rodiči a žáky na státních školách všech typů v blízké budoucnosti stále častější.

 

Kontakt:

Petr Polák

ZŠ Rakovského

Rakovského 3136/1

Praha 4 – Modřany

143 00

petr.polak@zsrakovskeho.cz

 

Zdroj: POLÁK, Petr. Čerstvý vítr z hor přináší zájem o chemii a fyziku. Týdeník školství. Praha: Sofiprin, 1993-, 2018(5). ISSN 1210-8316.

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek