Úvodní stránka / ICT a vše kolem / Mladí výzkumníci se nadšeně zapojují do badatelských aktivit

Mladí výzkumníci se nadšeně zapojují do badatelských aktivit

Autor: Petr Polák

Jednou měsíčně se v naší škole, ZŠ Rakovského v Praze 12, uskutečňuje neformální setkání mladých výzkumníků ve věku 6 – 11 let, kteří jsou doprovázeni sourozenci a rodinnými příslušníky. Nadšení těchto mladých vědátorů při objevování, kreativitě a řešení problémových úloh se přenáší i na jejich doprovod a v nás jako organizátorech zanechává pocit dobře dovedené práce. Někteří návštěvníci k nám docházejí již pravidelně a z vlastní iniciativy se následně zapojují do pomoci a sponzorování školy v různých oblastech.

Většina nezbytného špičkového vybavení byla získána v rámci zapojení školy do projektu „Čerstvý vítr z hor“ organizovaného ZŠ Trutnov, Komenského 399. Tyto inovace jsou u nás již přes rok běžnou součástí fyziky, přírodopisu, chemie, zeměpisu a dalších příbuzných předmětů. V žácích podněcují bezprostřední zájem o přírodní zákonitosti a děje a pomáhají jim pochopit jejich zákonitosti a vzájemné vztahy.

Díky implementaci těchto heuristických forem výuky do běžného vyučování na druhém stupni, můžeme do organizace projektových odpolední zapojit přímo naše žáky. Starší žáci předávají již načerpané znalosti mladším a získávají tak cenné zkušenosti v prezentování a obhajobě svých znalostí. Pokud danou problematiku zvládnou a chtějí se podílet při organizaci badatelského dopoledne, mohou získat pochvalu, nebo známku za referát na vylepšení známky z některého z přírodovědných předmětů.

Účastníci se netradičními metodami problémového vyučování, experimenty a prvky daltonské výuky vzdělávají pomocí různých moderních výukových sad. Jedná se zejména o sady bezdrátových měřících senzorů Pasco (možnost měření: vodivosti, pohybu, rychlosti, vzdálenosti, CO2, síly, pH, teploty, tlaku, napětí, proudu a světla), stavebnici se senzory iTriangle od společnosti Boxed (umožňuje měření pohybu těles, mechaniky, hydrostatiky, optiky, zvuku, světla, elektromagnetismu, přeměny energie, živé a neživé přírody a vesmíru), programovatelné Lego stavebnice Mindstorms EV3, ozoboty a mnohé další zajímavé učební pomůcky.

I přes možnost využití různých alternativních forem získávání znalostí začíná běžné projektové odpoledne frontálním vysvětlení zvoleného tématu a popisu úkolů na stanovištích, které malé výzkumníky čekají. U jednotlivých úloh již čekají naši vyškolení žáci a hodnotí míru zvládnutí. Mladí vědátoři během úvodního výkladu získají teoretické znalosti o problému. Neocenitelné je však samotné pozorování a experimentování na stanovištích, nejprve pod vedení vedoucího a později již samostatně provedením pokusu, sestavením zařízení, dokončením výukové hry, nebo jen porovnáním výsledků a vyvození závěrů. Po praktickém vyřešení úkolů dostávají účastníci potvrzení na hrací kartičku. Soutěž o drobné ceny, jako jsou mikroroboty, knížky nebo sladkosti, účinně motivují touhu po poznání.

Název jednoho z posledních projektů byl – Máte svého robota? V současné době narůstá význam a integrace robotických zařízení do běžného života domácností. Počáteční prezentace byla zaměřená právě na uvědomění si vývoje těchto autonomních zařízení a objasnění teoretického fungování jednotlivých senzorů robotů a zamyšlení nad budoucností umělé inteligence. Čas zbyl i na utopické úvahy o konci světa nadvládou robotů. Možný začátek v podobě sestrojení občanky SAE Sophie, autonomního humanoidního robota s emocemi a city, možná již začal.

Účastníkům byly rozdány hrací kartičky a mohlo se začít. Stanoviště byla zaměřena na programování a zkoumání čidel. Konkrétně se jednalo o programování žáky oblíbené hry Minecraft z webové stránky Hour of code, měření s bezdrátovým čidlem světla Pasco (včetně zápisu hodnot s jednotkou, komparace s měřením bezdrátovým čidlem napětí Pasco se solárním článkem a mobilní aplikací Lux Meter, instalovanou do žákovských chytrých mobilních telefonů), sestavení vozíku ze stavebnice iTriangle od společnosti Boxed a její programování na bezpečné zastavení před určitou vzdáleností, navržení trasy s barevným programováním pro ozoboty, programování ozobotů přes webovou aplikaci Ozoblocky (lze stáhnout jako aplikaci do chytrého mobilního telefonu), zadání jednoduchého programu u dvou již sestrojených robotů žáky naší deváté třídy z Lego stavebnice Mindstorms EV3 – humanoidního a hadího robota.

Program byl poměrně nabitý a organizace nebyla zrovna jednoduchá, ale zanícenost dětí při plnění úkolů byla pro organizátory tou nejlepší odměnou. Velkou radost měli i nejrychlejší řešitelé úkolů, pro které jsme měli připraveny drobné ceny. V širším pohledu pak pro nás všechny bylo zaujetí, které jsme u všech účastníku měli možnost pozorovat, pro studium přírodních zákonitostí a dějů kolem nás.

Kontakt:

Petr Polák

ZŠ Rakovského

Rakovského 3136/1

Praha 4 – Modřany

143 00

petr.polak@zsrakovskeho.cz

Zdroj: POLÁK, Petr. Mladí výzkumníci se nadšeně zapojují do badatelských aktivit. Týdeník školství. Praha: Sofiprin, 1993-, 2018(17). ISSN 1210-8316.

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek