Úvodní stránka / Aktuálně / Česká školní inspekce potvrdila, že technologie se ve školách používají jen okrajově

Česká školní inspekce potvrdila, že technologie se ve školách používají jen okrajově

Autor:

V půlce června vyšla tematická zpráva ČŠI, podle které jen desetina žáků základních škol a pětina studentů středních škol dosáhla výborných výsledků v informační gramotnosti. Zpráva tak potvrzuje pozorování z terénu, že s moderními technologiemi a digitálním obsahem pracují učitelé okrajově a žáci ve školách tak mohou mít s budoucím uplatněním problém.

Podle tematické zprávy ČŠI jsou nejčastěji používaným zdrojem vytištěné textové či obrazové materiály a jen v 7 % případech učitelé pracovali se zdroji, které vyžadují kritický výběr. Využívání moderních technologií je v hodinách alespoň částečně účelné jen v 47 % případů. “Máme ještě před sebou dlouhou cestu, jak moderní technologie do života školy zapojit. Většina učitelů totiž vnímá využití informačních technologií především jako doplnění klasické výuky, jen méně než polovina si uvědomuje vliv informačních technologií na proměnu výuky ve svém předmětu. Například využívání digitálních technologií pro hodnocení a získávání zpětné vazby řadí mezi priority pro svou výuku jen 17 % učitelů a pro svou školu 31 % ICT koordinátorů,” říká k výsledkům šetření Martin Lána z Jednoty školských informatiků.

Zpráva není pro rozvoj informatického myšlení příliš povzbudivá. Podle ní jen 7 % učitelů uvedlo, že aktivně a pravidelně sdílí své zdroje a zkušenosti s využitím digitálních technologií nejen žákům, ale i ostatním učitelům. Pro méně než polovinu učitelů je prioritou změna obsahu i formy výuky, aby více využívali digitální technologie ve vzdělávání. Školám tak ujíždí vlak, nelze vůbec mluvit o vzdělávání pro současnost, natož pro budoucnost. Ve Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 je hned několik opatření, která směřují k podpoře učitelům, doufejme, že budou naplněna,” uvedla Tamara Kováčová, která má v EDUinu na starosti projekt Otevřené vzdělávání.

Velkou příležitostí je připravovaná změna pojetí výuky informatiky. Ta má učitelům informatiky umožnit více se soustředit na rozvoj informatického myšlení. Pomůže tomu i zařazení běžného používání technologií do práce ve všech předmětech, obdobně, jako je tomu v běžném životě. Martin Lána z Jednoty školských informatiků k tomu dodává: “Na jedné straně je třeba říct, co mají žáci na konci školy umět, co nutně nemusí a kolik je tomu potřeba věnovat času. A na druhé straně nechat školy si daný prostor zorganizovat a využít podle vlastních podmínek, včetně třeba připravenosti učitelů svou výuku aktualizovat. S tím mnoho učitelů potřebuje pomoci.”

Kontakt:

Martin Lána, člen Jednoty školských informatiků

Email: martin.lana@jsi.cz

Tel.: 736 690 468

Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

 

Zdroj: Česká školní inspekce potvrdila, že technologie se ve školách používají jen okrajově | Otevřené vzdělávání. Otevřené vzdělávání [online]. Dostupné z: http://otevrenevzdelavani.cz/ceska-skolni-inspekce-potvrdila-ze-technologie-se-ve-skolach-pouzivaji-jen-okrajove/

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek