Úvodní stránka / Dotace pro školy / Dotaz měsíce k šablonám (listopad)

Dotaz měsíce k šablonám (listopad)

Od června 2018 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za listopad pro výzvu 22/23 a 35/42: Připravujeme zprávu o realizaci. Na co bychom si při jejím zpracování měli dát pozor?

Odpověď: Při zpracování zprávy o realizaci (dále jen „ZoR“) dbejte na pečlivou přípravu dokumentů dokládajících výstupy projektu a kontrolu ZoR před jejím elektronickým podepsáním. Případné nedostatky mají za následek vracení ZoR k dopracování a prodloužení doby jejího schválení. Zároveň nedostatečné či chybné dokladování výstupů může vést ke vzniku nezpůsobilých výdajů, které můžou mít negativní dopad na příjemce dotace, případně jejich zřizovatele.

Mezi nejčastější identifikované nedostatky v kontrolovaných ZoR patří:

 • v první ZoR je nesprávně uveden konec prvního sledovaného období a není vykázána publicita projektu,
 • případně doložené plné moci neobsahují všechny náležitosti,
 • počet jednotek aktivit uvedených v ZoR neodpovídá vykazovaným aktivitám v Kalkulačce indikátorů ZoR a není v souladu s dokládanými výstupy,
 • výše žádosti o platbu neodpovídá výši způsobilých výdajů souvisejících s počtem vykázaných jednotek aktivit,
 • indikátory výstupu nejsou vykazovány v souladu s Kalkulačkou indikátorů ZoR,
 • milník 6 00 00 není vykazován průběžně po naplnění bagatelní podpory pedagoga,
 • pracovněprávní dokumenty personálních šablon neobsahují požadované náležitosti (zejména pracovní náplň a údaje o projektu),
 • v DPP (např. u šablon III/1.5 a III/1.6) není uveden úvazek či jeho hodinový ekvivalent, nebo je uveden chybně,
 • nejsou dodržovány minimální a maximální počty žáků v šabloně III/4.1 Doučování žáků SŠ,
 • nejsou uváděny všechny povinné informace ve výstupech – zvláště nejsou vykazovány hodiny v třídních knihách v šabloně III/2.11 a IV/2.11 CLIL ve výuce, nejsou dokládána potvrzení o zaměstnání pedagogů k šablonám vzdělávání DVPP.

V případě dotazů ke zpracování ZoR a dokládání výstupů kontaktujte konzultační linku pro šablony na telefonním čísle 234 814 777 nebo e-mailu dotazyZP@msmt.cz.

Otázka za listopad pro výzvu 63/64: Jak v žádosti o podporu nastavit správně indikátor 5 40 00, když ještě nevíme, v jaké hodinové dotaci budeme  DVPP realizovat?

Odpověď: Kalkulačka indikátorů vypočítá hodnotu indikátoru 5 40 00 kromě hodnot z DVPP. Do žádosti o podporu uveďte tuto hodnotu a připočtěte pravděpodobný počet plánovaných kurzů DVPP, které budou v rámci projektu absolvovány (minimálně + 1). Zároveň přihlédněte k počtu zvolených aktivit DVPP. Indikátor bude v tomto případě naplněn vždy, přičemž jeho překročení je možné.

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT [online]. Copyright © Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání [cit. 10.12.2018]. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-listopad.htm

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek