Úvodní stránka / Aktuálně / Dotaz měsíce k šablonám (duben 2019)

Dotaz měsíce k šablonám (duben 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za duben 2019 pro výzvu 22/23, 35/42, 63/64 a 65/66:V průběhu realizace jsme zjistili, že nejsme schopni realizovat některá školení a sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv. Na konci projektu vrátíme finance. Sníží se nám tímto i indikátory, je to mu tak?Odpověď: Vrácení finančních prostředků za nerealizované aktivity na konci projektu neznamená automatické snížení cílové hodnoty povinných indikátorů. Je nutné tuto situaci řešit včasným podáním žádosti o změnu.Otázka za duben 2019 pro výzvu 22/23, 35/42, 63/64 a 65/66: Pravděpodobně se nám nesprávně rozpadly anexové 6-kové indikátory do ZoR/ZZoR. Jak tuto situaci řešit?Odpověď: Pokud máte rozpracovanou zprávu o realizaci, doporučujeme postupovat následovně.Nejprve zkontrolujte v systému IS ESF, zda máte vyplněny charakteristiky účastníka v detailu podpořené osoby. V případě, že je nutné doplnění, upravte údaje v aktuálním seznamu podpořených osob a poté potvrďte schválením podpořené osoby. V systému IS KP14+ v modulu ZoR na záložce indikátory – horní tabulka – vstupte na jakýkoliv indikátor začínající číslicí 6 a stisknutím tlačítka vykažte změnu/přírůstek. Poté aktualizujte data z IS ESF. Správné hodnoty budou načteny.V případě, že je ZoR/ZZoR ve stavu podána, vyčkejte na výzvu k opravě indikátorů v rámci standardní kontroly.Otázka za duben 2019 pro výzvu 22/23 a 35/42: Zpracováváme závěrečnou zprávu projektu. Neradi bychom na něco zapomněli, zvláště pak se obáváme správného vykázání indikátorů. Existuje nějaké doporučení mimo standardní popis výstupů v přehledu šablon?Odpověď: Při zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu se ujistěte, že

 • jsou uzavřeny všechny ŽoZ,
 • veřejné zakázky jsou přepnuty do končeného stavu,
 • je vyplněno datum ukončení realizace projektu,
 • jsou vykázány horizontální principy s pozitivním vlivem projektu,
 • je doložena souhrnná zpráva k výsledkovému indikátoru 52510,
 • je doložen výstup dotazníku k výsledkovému indikátoru 51010,
 • vykázané hodnoty výstupových indikátory nepřekračují cílovou hodnotu,
 • hodnota indikátoru 50501 odpovídá vykázaným personálním šablonám (krácená šablona se nevykazuje ve výstupovém indikátoru),
 • indikátor 51010 – je vyplněna dosažená hodnota, upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí dosažená hodnota odpovídat cílové hodnotě a zároveň závěrečnému dotazníku,
 • indikátor 51510 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 51610 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 51710 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 52510 – je vyplněna dosažená hodnota; upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí být dosaženo minimálně 85 % z cílové hodnoty,
 • indikátor 60000 – je vyplněna dosažená hodnota a související 6-kové indikátory jsou správně rozpadnuty; upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí být dosaženo minimálně 90 % z cílové hodnoty.

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT [online]. Copyright © Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání [cit. 17.05.2019]. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-duben.htm

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz.

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek