Úvodní stránka / Dotace pro školy / Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon

Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon

Řídicí orgán OP VVV důrazně upozorňuje na dodržování postupu provádění vratek nevyužitých finančních prostředků u zjednodušených projektů, tzv. šablon.

Postup pro provádění vratek nevyužitých finančních prostředků se odvíjí od postupu poskytování prostředků ze státního rozpočtu.

Naprostou většinu příjemců dotací na realizaci zjednodušených projektů tvoří příspěvkové organizace obcí, krajů nebo dobrovolných svazků obcí. Podle ustanovení § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.

 • Je-li příjemcem příspěvková organizace zřízená krajem, jsou jí poskytovány finanční prostředky na realizaci projektu prostřednictvím kraje.
 • Je-li příjemcem příspěvková organizace zřízená obcí, jsou jí poskytovány finanční prostředky na realizaci projektu prostřednictvím kraje a obce, která je zřizovatelem daného příjemce podpory.
 • Je-li příjemcem příspěvková organizace zřízená svazkem obcí, jsou jí poskytovány finanční prostředky na realizaci projektu prostřednictvím dobrovolného svazku obcí.

Obdobně probíhá vrácení nevyužitých finančních prostředků u zjednodušených projektů zpět na účet MŠMT.

Nevyužité finanční prostředky jsou identifikovány na základě kontroly a schválení závěrečné zprávy o realizaci (dále jen „ZZoR“). Příjemci je zaslána depeše s oznámením o schválení ZZoR, jehož součástí je v relevantních případech Výzva k provedení vratky nevyužitých finančních prostředků.

 • Je-li příjemcem příspěvková organizace obce, jsou finanční prostředky vráceny na účet MŠMT prostřednictvím obce a kraje. To znamená, že příjemce zasílá nevyužité finanční prostředky svému zřizovateli (obci), ten kraji a kraj na určený účet MŠMT.
 • Je-li příjemcem příspěvková organizace kraje, jsou finanční prostředky vráceny na účet MŠMT prostřednictvím kraje. To znamená, že příjemce zasílá nevyužité finanční prostředky svému zřizovateli (kraji) a kraj na určený účet MŠMT.
 • Je-li příjemcem příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí, jsou finanční prostředky vráceny na účet MŠMT prostřednictvím dobrovolného svazku obcí. To znamená, že příjemce zasílám nevyužité finanční prostředky na účet svého zřizovatele (dobrovolný svazek obcí) a ten na určený účet MŠMT.
 • Není-li příjemce příspěvkovou organizací obce, kraje či dobrovolného svazku obcí, jsou finanční prostředky vráceny přímo na určený účet MŠMT.

Určený účet MŠMT je součástí Výzvy k provedení vratky nevyužitých prostředků, stejně jako výše popsaný postup. Pokud příjemce nebo obec daný postup nedodrží, tj. zašle finanční prostředky přímo na účet MŠMT, MŠMT zpravidla obdrženou platbu vrátí jejímu odesílateli s výzvou k provedení vratky v souladu s popsanými finančními toky průtokových dotací.

V případě dotazů mohou příjemci kontaktovat konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od 9 do 15 hodin, popř. zašlete dotaz na e-mail dotazyZP@msmt.cz.

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz.

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT [online]. Copyright © Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání [cit. 28.05.2020]. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vratky-nevyuzitych-financnich-prostredku-u-tzv-sablon.htm

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek