Úvodní stránka / Aktuálně / Upozornění na změnu délky sledovaných období v Šablonách III

Upozornění na změnu délky sledovaných období v Šablonách III

ŘO OP VVV si dovoluje upozornit příjemce finanční podpory z výzvy č. 02_20_080 a č. 02_20_081 Šablony III na odlišnou délku sledovaných (monitorovacích) období oproti projektům výzev č. 02_18_063 a č. 02_18_064 Šablony II.

Projekt má pouze dvě sledovaná období, za která je příjemce povinen předložit Zprávu o realizaci projektu (ZoR). První sledované období začíná datem zahájení fyzické realizace projektu a trvá 6 měsíců. Po jeho skončení je nezbytné podat Zprávu o realizaci (ZoR) nejpozději do 20 pracovních dnů. Druhé sledované období začíná dnem následujícím po dni ukončení předchozího sledovaného období a končí datem ukončení fyzické realizace projektu. Závěrečnou zprávu o realizaci (ZZoR) je nezbytné podat ve lhůtě 40 pracovních dnů od data ukončení realizace projektu.

Vzhledem k délce druhého sledovaného období a k případným personálním změnám v průběhu realizace projektu doporučuje ŘO OP VVV příjemcům, aby výstupy k jednotlivým aktivitám a podklady k monitorovacím indikátorům vyplňovali a kompletovali průběžně.

Stejně tak je nezbytné evidovat v IS ESF 2014+ účastníky vzdělávání průběžně tak, jak dosahují bagatelní podpory. Pro evidenci údajů o podpořených osobách se vyplňuje karta účastníka, kterou příjemce uchovává podepsanou účastníkem pro případnou kontrolu na místě. Karta účastníka je navázaná na indikátor 6 00 00 „Celkový počet účastníků“ a příjemce je povinen zajistit její vyplnění za každou podpořenou osobu. Tento indikátor je ve výzvě 02_20_080 a č. 02_20_081 povinný k naplnění a započítávají se do něho ti pedagogové, kteří se vzdělávají minimálně 24 hodin v rámci zvolených šablon.

Technický postup k práci v systému včetně karty účastníka je zveřejněn na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2.

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od 9 do 15 hodin, popř. e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT [online]. Copyright © Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání [cit. 06.09.2021]. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/upozorneni-na-zmenu-delky-sledovanych-monitorovacich-obdobi-v-projektech-sablony-iii.htm

V případě dotazů můžete kontaktovat také naši projektovou podporu ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz.

 

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek