Úvodní stránka / Aktuální nabídka aktivit ITveSkole.cz, o.p.s.

Aktuální nabídka aktivit ITveSkole.cz, o.p.s.

Aktuálně nabízíme tyto konkrétní kurzy akreditované v systému DVPP:

Tělovýchovné chvilky v MŠ s prvky jógy

Připravili jsme zvláštní stránky pro mateřské  a základní školy s tematikou Šablonových projektů

Vstupte na tuto stránku
Identické stránky pro základní školy připravujeme.

Aktuálně nabízíme zcela novou projektovou podporu školám navázanou na připravované šablony OP VVV

Více o této nabídce se dočtete na další stránce

Dále nabízíme:

…………………………….

Nabídka pro Místní akční plány

Přestože jsou neinvestiční opatření, projekty, aktivity škol a aktivity spolupráce až výstupem samotného akčního plánování, je žádoucí realizovat vzdělávací aktivity i dříve, již v průběhu tvorby MAP. A to proto, že zvolené vzdělávací aktivity přispějí k lepšímu uchopení jednotlivých opatření MAP a efektivnějšímu plánování.

Naše nabídka vychází z dokumentu Postupy zpracování místních akčních plánů, který je přílohou Výzvy ministerstva školství.  Proto přímo navazuje  na tvorbu MAP, podporuje ji a podle požadavku dotváří znalostní kapacity pro realizaci akčních plánů samotných.

Podpora manažerského vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů.

Podpora kariérového poradenství.

Podpora zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče

Naše nabídka je zaměřena na pokrytí aktuálních témat spojených s předškolním vzděláváním – polytechnická výchova, výuka matematiky a inkluze v mateřských školách. Máme v nabídce tyto akreditované kurzy:

Cesta k matematice, aneb předmatematické představy v MŠ (4 h)

Hry a její využití v MŠ a 1. stupni ZŠ k rozvoji kooperace (6 h)

Agrese a agresivita u dětí, prevence agresivity v mateřské škola a na 1. st. ZŠ (6 h)

Kooperativní hry a jejich podpora pro pozitivní klima třídy (6 h)

Jak řešit šikanu z pohledu rodiče (6 h)

Šikana pedagoga v MŠ (6 h)

Hodnocení a klasifikace jako pozitivní nástroj rozvoje žáků (6 h)

Rozvoj nonverbální komunikace v MŠ (6 h)

Podpora inkluzivního vzdělávání

Ústředním tématem diskuzí o českém školství je aktuálně problematika inkluzivního vzdělávání. Mnoho škol se nyní přihlásilo do vzdělávacích projektů zaměřených na integraci těchto postupů. ITveSkole.cz je mnohým těmto projektům partnerem. Své zkušenosti nabízíme i školám, které se do těchto projektů nestihly zapojit. Máme v nabídce tyto akreditované kurzy:

Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči u dětí I. (6 h)

Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči II. (6 h)

Hry a její využití v MŠ a 1. stupni ZŠ k rozvoji kooperace (6 h)

Podpora spolupráce s rodinou

Rodina a škola jsou základními póly úspěšného rozvoje každého dítěte. Jejich účelné propojení je vhodné efektivně a promyšleně podporovat. Aktivní spolupráce školy s rodinou je velkým tématem i při tvorbě místních akčních plánů (MAP). Náš kurz vám přináší pomoc s kultivací tohoto důležitého vztahu.

Rodič – partner k dialogu

Cyklus seminářů sestávající z 6 prezenčních prožitkových seminářů pro třídní učitele 1. stupně ZŠ a učitelky MŠ. Co dělat, když se spolupráce a komunikace s rodinou nedaří, jak tomu předcházet a jak překonat potencionální obavy na obou stranách?

Případné další dotazy vám rádi zodpovíme:

Na emailové adrese skoleni@itveskole.cz, nebo na telefonu +420 727 902 489

Vyzkoušejte i naše další akreditované kurzy u vás ve škole, např.:

 • Image ředitele (4h)
 • Komunikace s podřízenými (4h)
 • Komunikační dovednosti (4h)

Zanechte komentář

iTřída

 • 17601028_s

  Původní český výukový systém iTřída ocení každý pedagog, který podporuje individuální výuku ve třídě i mimo ni.

  Číst více »

GO8 - Vzděláváme pro budoucnost

 • 16247901_s
  Přidejte se k nám na cestou výuky 1:1 za pomoci dotykových zařízení s operačním systémem Microsoft Windows 8.

  Číst více »

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • 3174196_m

  Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • 2825753_s

  Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

ICT plán školy

 • ICT

  ICT plán je nutná součást rozvoje moderní školy. Přečtěte si rady a důležité informace pro jeho tvorbu nebo využijte jedinečný online nástroj.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Konference2
  Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek