Úvodní stránka / Aktuální projekty ITveSkole.cz

Aktuální projekty ITveSkole.cz

OPEN 51

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. Cílem je vytvoření školního plánu MKV, dalších průřezových témat a na vytvoření a realizace programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Budou realizovány aktivity dle OPEN (O= Osvěta, P= Plán, E= Etnikum, N= Nové metody).

 

 

Otevřený mlýn & Klub OPEN – zahrada plná zážitků

Název projektu: OPEN FAMILY

Reg. č. : CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016330

Cílem projektu je podpořit rodiče při jejich snaze o skloubení pracovního a rodinného života. Projekt nyní nabízí dětem pestrý program v Klubu OPEN v obci Kačice na celé odpoledne a rodičům prostor pro práci či vzdělání. 

Za zajištění programu v Klubu OPEN rodiče neplatíProvoz Klubu OPEN je realizován v rámci výzvy č. 107 z OP Zaměstnanost za přispění EU. Kapacita Klubu je 20 dětí/den. Do Klubu je nutné se řádně přihlásit (viz postup v textu níže). Klub OPEN se nachází u areálu bývalého mlýnu v obci Kačice. Děti budou mít k dispozici velkou zahradu s herními prvky a jako zázemí jurtu.

Vize projektu OPEN Family nejlépe vystihuje akronym:

= Otevřený – dle potřeb rodičů, nad rámec otevírací doby družin.

P = Podporující – podporuje skloubení rodinného a pracovního života rodičů s ohledem na potřeby jejich dětí.

E = Excelentní – zajištěn smysluplný program, přeprava od daných ZŠ do Klubu OPEN, zkušení a příjemní průvodci.

N = Navazující – na potřeby trhu práce i rodičů směrem k budoucímu uplatnění dítěte i na výuku ve škole.

 

Vzdělávání ITveSkole.cz

  • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

    Číst více »

Katalog řešení

  • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

    Číst více »

Aktivity, konference

  • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

    Číst více »

Rolovat na počátek