Úvodní stránka / Detail vzdělávacího kurzu

Detail vzdělávacího kurzu

Tablety ve výuce

názevTablety ve výuce
typ školeníDotykové technologie
akreditaceMSMT- 10135/2014-1-225
popisTablety ve výuce

 Detail kurzu

Cílová skupinaPedagogičtí pracovníci
Popis kurzuDvoudenní kurz je určen pro učitele základních, středních, speciálních a vyšších odborných škol a tematicky se váže k využití ICT ve výchovně vzdělávacím procesu. Obsahově vychází z již schváleného vzdělávacího programu Škola na dotek, který byl ale připravována na základně specifických požadavků dodavatele veřejné zakázky a díky svému rozsahu se nehodí pro běžně realizované vzdělávání pedagogických pracovníků. Předkladatel proto využívá modulové stavby původně schváleného vzdělávacího programu a předkládá dílčí části/moduly původního vzdělávacího programu k akreditaci jako samostatné vzdělávací celky obohacené a upravené na základě poznatků z dosud realizovaného vzdělávání. Semináře budou obsahově zaměřeny na využití dotykových zařízení v rámci nejběžnějších interaktivních didaktických technik používaných v rámci počátečního vzdělávání. V jeho úvodu se účastníci seznámí některými pedagogickými metodami – interaktivními způsoby výuky, kritickým myšlením, projektovou výukou, badatelským způsobem vyučování. V následném se potom soustředí na začlenění tabletů do vzdělávacího procesu a využívání pro tvořivou práci žáků, smysluplnému využívání IT techniky v hodinách. Budeme věnovat otázkám motivace dětí, postavení učitele ve výuce s podporou ICT V další fázi semináře seznámíme účastníky se základním pravidly tvorby didaktických materiálů. Představíme základní pravidla tvorby prezentací a přípravu učitele na vyučovací hodinu. Představíme možnosti zapojení LMS systému do výuky v různých fázích vyučovací jednotky, do domácí přípravy učitele a žáků. Dotkneme se také správného používání didaktických pomůcek ve výuce. Druhý ze seminářů bude věnován pozitivním příkladu z praxe – ukázce praktického využití ve výuce, možnostmi zapojení dětí do výuky apod. Příprava na tento seminář bude vyžadovat systematickou přípravu frekventantů kurzu. Lektor bude vyžadovat, aby si účastníci sami připravili ukázkovou lekci (část hodiny) s využitím předem vybrané aplikace a interaktivní metody vzdělávání, a prezentovali ji ostatní účastníkům kurzu. Seminář proto bude veden spíše formou workshopu. Ostatní účastníci kurzu budou výstupy ostatních kolegů hodnotit podle předem stanovených a dohodnutých kritérií (vhodnost a přiměřenost použité interaktivní metody, způsob jejího začlenění do vyučovací hodiny, míra a správnost použití dotykového zařízení, způsob a forma prezentace tématu apod.). Účastníci semináře budou vedeni ke sdílení výstupů své samostatné práce na portálu DUMy.cz, kde je pro tyto účely již vytvořeno zázemí ve formě hodnotitelů, kteří tvůrci materiálu poskytnou zpětnou vazbu a jeho výstup před zveřejněním ohodnotí. Závěr vzdělávacího programu bude věnován celkovému shrnutí vzdělávacího bloku.
Osnova kurzu
Výstup kurzuCílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základní znalosti a dovednosti souvisejících s použitím tabletů nebo jiných dotykových technologií ve výchovně vzdělávacím procesu včetně obecných znalostí využívání dotykových technologií a jejich začleňování v různých fázích výchovy a vzdělávání.
CertifikátAno
AkreditaceAno
Cestovné lektorav ceně kurzu
Minimální pořet účastníků5
Doporučený počet účastníků15
Maximální počet účastníků25
Požadavky na účastníkaDoporučujeme, aby měl každý účastník k dispozici tablet s nainstalovaným aktuálním softwarem.
Požadavky na učebnuŠkolení bude probíhat výhradně v prostorách škol. Využity budou vlastní technologie a prostředí, v kterém budou účastníci běžně pracovat. Pro efektivní výuku je důležité, aby ve výukových prostorech bylo zajištěno kvalitní bezdrátové internetové připojení Wi-Fi.
Název akreditaceTablety ve výuce
Číslo jednací10135/2014-1-225
Hodinová dotace8

 Reference

V rámci tohoto kurzu bylo proškoleno k dnešnímu dni méně než 100 účastníků.

Vybrané reference :

Vypsané termíny kurzu

na níže uvedené se lze přihlašovat do naplnění kapacity vyhlášeného kurzu. V případě že Vám žádný z vypsaných termínu nevyhovuje, prosím odešlete poptávku níže a rádi Vám vypracujeme nabídku na kurzy v individuálním termínu a lokalitě.