Úvodní stránka / Detail vzdělávacího kurzu

Detail vzdělávacího kurzu

Tablety ve vzdělávacím programu školy

názevTablety ve vzdělávacím programu školy
typ školeníDotykové technologie
akreditaceMSMT- 10135/2014-1-225
popisTablety ve vzdělávacím programu školy

 Detail kurzu

Cílová skupinaPedagogičtí pracovníci
Popis kurzuDvoudenní kurz je určen pro učitele základních, středních, speciálních a vyšších odborných škol a tematicky se váže k využití ICT ve výchovně vzdělávacím procesu. Obsahově vychází z již schváleného vzdělávacího programu Škola na dotek, který byl ale připravována na základně specifických požadavků dodavatele veřejné zakázky a díky svému rozsahu se nehodí pro běžně realizované vzdělávání pedagogických pracovníků. Předkladatel proto využívá modulové stavby původně schváleného vzdělávacího programu a předkládá dílčí části/moduly původního vzdělávacího programu k akreditaci jako samostatné vzdělávací celky obohacené a upravené na základě poznatků z dosud realizovaného vzdělávání. Cílovou skupinu vzdělávacího programu proto tvoří výše uvedené kategorie pedagogických pracovníků v členění podle aprobačních skupin (obsah kurzu bude přizpůsoben profesnímu zaměření účastníků, podle toho, zda vyučovanou skupinou budou učitelé 1. stupně, českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, humanitních předmětů, přírodovědných předmětů anebo, v případě středních a vyšších odborných škol, učitelů odborných předmětů). Seminář zahájíme seznámením s technickou podporou, kterou daná technologie má. V tomto případě bude třeba rozlišit, která platforma bude vyučovaná - zda Win8, iOS, Android anebo některá další. Vlastní výuku zahájíme přehledem aplikací vhodných pro žáky. Kromě toho, že lektor bude respektovat vyučovanou dotykovou technologii, musí se přizpůsobit profesnímu zaměření účastníků kurzu (podle aprobačního zaměření). Z hlediska využití se zaměříme na aplikace obecné, výukové, hlasování, grafy, kalkulačky, slovníky, studijní pomůcky, editory, myšlenkové mapy, geografické mapy atd. Výběr použitých aplikací bude respektovat také věk žáků. V další části seznámíme účastníky kurzu s aplikacemi pro učitele a s možností využití tabletů pro demonstrační účely, s použitím předdefinovaných šablon pro tvorbu vlastních pedagogických materiálů a možnostmi využít technologii pro přípravu na vyučování a eventuálně pro další práce související s výkonem pedagogické profese. Pozornost budeme věnovat také legalitě používaných produktů, problematice licencování, možnostem využití veřejně dostupných anebo běžně využívaných sw aplikací. Účastníci se naučí znát úložiště digitálních učebních materiálů, vyhledávat tam potřebné aplikace pro výuku dle své aprobace a věkové struktuře žáků a aktivně je používat. Druhý ze seminářů bude věnován pozitivním příkladu z praxe – ukázce praktického využití ve výuce, možnostmi zapojení dětí do výuky apod. Příprava na tento seminář bude vyžadovat systematickou přípravu frekventantů kurzu. Lektor bude vyžadovat, aby si účastníci sami připravili ukázkovou lekci (část hodiny) s využitím předem vybrané aplikace, a prezentovali ji ostatní účastníkům kurzu. Seminář proto bude veden spíše formou workshopu. Ostatní účastníci kurzu budou výstupy ostatních kolegů hodnotit podle předem stanovených a dohodnutých kritérií (vhodnost a přiměřenost použité aplikace, způsob jejího začlenění do vyučovací hodiny, způsob a forma prezentace tématu apod.). Závěr vzdělávacího programu bude věnován celkovému shrnutí vzdělávacího bloku.
Osnova kurzu
Výstup kurzuCílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základní znalosti a dovednosti souvisejících s použitím tabletů nebo jiných dotykových technologií ve výuce dle jejich oborového zaměření (využití aplikací dle vyučovacího předmětu, typu používaného zařízení) včetně obecných znalostí využívání dotykových technologií ve vyučovacím procesu a jejich začleňování v různých fázích výchovy a vzdělávání.
CertifikátAno
AkreditaceAno
Cestovné lektorav ceně kurzu
Minimální pořet účastníků5
Doporučený počet účastníků15
Maximální počet účastníků25
Požadavky na účastníkaDoporučujeme, aby měl každý účastník k dispozici tablet s nainstalovaným aktuálním softwarem.
Požadavky na učebnuŠkolení bude probíhat výhradně v prostorách škol. Využity budou vlastní technologie a prostředí, v kterém budou účastníci běžně pracovat. Pro efektivní výuku je důležité, aby ve výukových prostorech bylo zajištěno kvalitní bezdrátové internetové připojení Wi-Fi.
Název akreditaceTablety ve vzdělávacím programu školy
Číslo jednací10135/2014-1-225
Hodinová dotace8

 Reference

V rámci tohoto kurzu bylo proškoleno k dnešnímu dni méně než 100 účastníků.

Vybrané reference :

Vypsané termíny kurzu

na níže uvedené se lze přihlašovat do naplnění kapacity vyhlášeného kurzu. V případě že Vám žádný z vypsaných termínu nevyhovuje, prosím odešlete poptávku níže a rádi Vám vypracujeme nabídku na kurzy v individuálním termínu a lokalitě.