Úvodní stránka / Detail vzdělávacího kurzu

Detail vzdělávacího kurzu

Tablety a interaktivní metody vzdělávání

názevTablety a interaktivní metody vzdělávání
typ školeníDotykové technologie
akreditaceMSMT- 10135/2014-1-225
popisTablety a interaktivní metody vzdělávání

 Detail kurzu

Cílová skupinaPedagogičtí pracovníci
Popis kurzuPůldenní kurz je určen pro učitele základních, středních, speciálních a vyšších odborných škol, kteří již mají praktické dovednosti a znalosti v práci s tabletem. Tematicky se váže k využití ICT ve výchovně vzdělávacím procesu. Seminář obsahově vychází z již schváleného vzdělávacího programu Škola na dotek, který byl připravována na základě specifických požadavků dodavatele veřejné zakázky a díky svému rozsahu se nehodí pro běžně realizované vzdělávání pedagogických pracovníků. Předkladatel proto využívá modulové stavby původně schváleného vzdělávacího programu a předkládá dílčí části/moduly původního vzdělávacího programu jako samostatné vzdělávací celky obohacené a upravené na základě poznatků z dosud realizovaného vzdělávání. Seminář bude zaměřen na metodiku využití tabletů ve výuce. V jeho úvodu se účastníci seznámí některými pedagogickými metodami – interaktivními způsoby výuky, kritickým myšlením, projektovou výukou, badatelským způsobem vyučování. V následném bloku se soustředíme na začlenění tabletů do vzdělávacího procesu a využívání pro tvořivou práci žáků, smysluplnému využívání IT techniky v hodinách. Budeme se věnovat otázkám motivace dětí, postavení učitele ve výuce s podporou ICT a jeho práci V další fázi semináře seznámíme účastníky se základními pravidly tvorby didaktických materiálů. Představíme základní pravidla tvorby prezentací a přípravu učitele na vyučovací hodinu. Dotkneme se také správného používání didaktických pomůcek ve výuce. Pozornost budeme věnovat také legalitě používaných produktů, problematice licencování, možnostem využití veřejně dostupných a běžně využívaných SW aplikací. Účastníci se naučí znát úložiště digitálních učebních materiálů, vyhledávat tam potřebné aplikace pro výuku dle své aprobace a věkové struktuře žáků a aktivně je používat. Závěr vzdělávacího programu bude věnován celkovému shrnutí vzdělávacího bloku.
Osnova kurzu
Výstup kurzuCílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům základní znalosti a dovednosti souvisejících s použitím tabletů nebo jiných dotykových technologií ve výuce včetně obecných znalostí využívání dotykových technologií ve vyučovacím procesu a jejich začleňování v různých fázích výchovy a vzdělávání.
CertifikátAno
AkreditaceAno
Cestovné lektorav ceně kurzu
Minimální pořet účastníků5
Doporučený počet účastníků15
Maximální počet účastníků25
Požadavky na účastníkaDoporučujeme, aby měl každý účastník k dispozici tablet s nainstalovaným aktuálním softwarem.
Požadavky na učebnuŠkolení bude probíhat výhradně v prostorách škol. Využity budou vlastní technologie a prostředí, v kterém budou účastníci běžně pracovat. Pro efektivní výuku je důležité, aby ve výukových prostorech bylo zajištěno kvalitní bezdrátové internetové připojení Wi-Fi.
Název akreditaceTablety a interaktivní metody vzdělávání
Číslo jednací10135/2014-1-225
Hodinová dotace4

 Reference

V rámci tohoto kurzu bylo proškoleno k dnešnímu dni méně než 100 účastníků.

Vybrané reference :

Vypsané termíny kurzu

na níže uvedené se lze přihlašovat do naplnění kapacity vyhlášeného kurzu. V případě že Vám žádný z vypsaných termínu nevyhovuje, prosím odešlete poptávku níže a rádi Vám vypracujeme nabídku na kurzy v individuálním termínu a lokalitě.