Úvodní stránka / Přehled vzdělávacích programů

Přehled vzdělávacích programů

itvMáme akreditováno více něž 120 vzdělávacích programů a nové kurzy pro Vás stále připravujeme.

 

 

Aktuálně:

Nabídka DVPP v rámci ŠABLON PRO MŠ A ZŠ I

 

Dovolte nám představit naší nabídku kurzů, které jsou akreditovány MŠMT.

Většinu našich kurzů je možné absolvovat v prezenční či online verzi, rádi také připravíme DVPP školení na míru vaší škole či projektu.

Vzdělávání v oblasti ICT

Interaktivní technika

Interaktivní technika

názevpopis
PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TECHNIKOUPráce s interaktivní technikou
E-LEARNINGE-learning
MOODLE - E-LEARNING SYSTÉMMoodle - e-learning systém
RMeasiteachRMeasiteach
PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TECHNIKOUPráce s interativní technikou - online školení
PREZENTACE VE VÝUCETajemství správných prezentací ve výuce
iTrida – efektivní, moderní výukaiTrida – efektivní, moderní výuka
Efektivně v ICTEfektivně v ICT

Microsoft Office

Microsoft Office

názevpopis
MICROSOFT OFFICE POWERPOINT - POKROČILÍMicrosoft PowerPoint pokročilí
MICROSOFT OFFICE WORD - ZAČÁTEČNÍCIMicrosoft Word začátečníci
MICROSOFT OFFICE WORD - POKROČILÍMicrosoft Word pokročilí
MICROSOFT OFFICE POWERPOINT - ZAČÁTEČNÍCIMicrosoft PowerPoint začátečníci
INTERAKTIVNÍ PREZENTACEInteraktivní prezentace v MS PowerPoint 2010 – online školení
MICROSOFT OFFICE WORD - ZAČÁTEČNÍCIMS Word začátečníci - online školení
MICROSOFT POWERPOINT 2013 - POKROČILÍMicrosoft PowerPoint 2013 pokročilí
MICROSOFT POWERPOINT 2013 - ZAČÁTEČNÍCIMicrosoft PowerPoint 2013 začátečníci
MICROSOFT WORD 2013 - ZAČÁTEČNÍCIMicrosoft Word 2013 začátečníci
MICROSOFT WORD 2013 - POKROČILÍMicrosoft Word 2013 pokročilí
MICROSOFT EXCEL 2013 - MÍRNĚ POKROČILÍMicrosoft Excel 2013 mírně pokročilí
MICROSOFT EXCEL 2013 - ZAČÁTEČNÍCIMicrosoft Excel 2013 začátečníci
MICROSOFT OUTLOOK 2013Microsoft MS Outlook 2013 v činnosti pedagoga
MICROSOFT ONENOTE 2013 - ZAČÁTEČNÍCIMicrosoft OneNote 2013 začátečníci
MICROSOFT ONENOTE 2013 - POKROČILÍMicrosoft OneNote 2013 pokročilí

Dotykové technologie

Dotykové technologie

názevpopis
Rameno pro AL stojan zvedací -BenQ MW820Rameno pro AL pojezd MW820 včetně základny
Začínáme pracovat s tabletyZačínáme pracovat s tablety
Škola na dotek Škola na dotek
Škola na dotek z pohledu řediteleŠkola na dotek z pohledu ředitele
Škola na dotek z pohledu koordinátora ICT Škola na dotek z pohledu koordinátora ICT
Tablety ve výuceTablety ve výuce
Tablety ve vzdělávacím programu školyTablety ve vzdělávacím programu školy
Tablety a interaktivní metody vzděláváníTablety a interaktivní metody vzdělávání
Tablety a aplikace pro výuku na naší školeTablety a aplikace využitelné pro výuku na naší škole
Kapesní přírodovědná laboratořDotyková zařízení jako kapesní přírodovědná laboratoř

Koordinátor ICT

Koordinátor ICT

Specializované programy a aplikace

Specializované programy a aplikace

názevpopis
LMS Moodle - administrace, podpora uživatelůIntenzivní školení (pro 1 ICT správce, 1x certifikát) „LMS Moodle – administrace systému a podpora uživatelů“ je určen pro pokročilé uživatele PC, případně ICT koordinátory/správce, kteří jsou hlavními administrátory e-learningového systému (LMS) Moodle.
Účastníci školení se teoreticky seznámí s vlastnostmi a konfigurací LMS Moodle, s logikou a principy jeho fungování, jednotlivými moduly a jejich konfigurací, administrátorskými postupy pro správu obsahu LMS Moodle.
Po absolvování školení a úspěšném složení závěrečného testu jsou účastníci školení detailně seznámeni s prostředím LMS Moodle, mají dovednosti potřebné k vytvoření struktury LMS, umějí vytvářet a využívat rozličné typy vzdělávacích materiálů, umějí využívat aktivity dostupné pro pedagogy i studenty, mají znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu různorodých testů včetně jejich automatického vyhodnocení.
Školení je podle počtu účastníků realizováno jako kombinované - prezenční školení, e-learningové studium a závěrečný test nebo formou on-line školení, e-learningové studium a závěrečný test.
Školení je akreditováno u MŠMT jako vzdělávací kurz DVPP.
Využití SW nástrojů pro řízení výuky v PC uč.Intenzivní školení (pro 1 ICT správce, 1x certifikát) poskytující teoretický výklad a praktické procvičení všech důležitých funkcí a postupů při práci se SW nástroji pro řízení a kontrolu výuky v PC učebně (Classroom management software) – nástroje typu NetSupport School, PC Control, iTalc, Netop Vision a obdobné.
Školení je zaměřeno na seznámení s možnosti vybrané aplikace a získání praktických dovedností pro rutinní využití aplikace k efektivní kontrole a řízení výuky ve školní PC učebně. Nosnými tématy jsou následující oblasti znalostí:
- Seznámení s moduly aplikace (učitelský modul, žákovský modul, instalace, rozdíly)
- Modul pro správu PC v učebně (přidání žákovských PC, vytvoření „třídy“, centrální zapnutí/login/vypnutí PC)
- Modul pro kontrolu a řízení PC v učebně (náhled obrazovek žáků, zámek PC při výkladu, zákaz/omezení internetu, vzdálená instalace a spouštění aplikací na žákovských PC)
- Modul pro prezentaci výkladu a pracovních postupů (zobrazení pracovní plochy učitelského/vybraného žákovského PC na všech PC v učebně, zobrazení pracovního postupu učitele/vybraného žáka na všech PC v učebně, společné prohlížení internetu podle výkladu učitele)
- Modul pro hlasovou komunikaci (vytvoření skupin žáků, konfigurace a užití hlasové komunikace ve skupinách)
- Modul pro tvorbu testů, testování žáků (tvorba testů, zadání testu žákům, vyhodnocení testů)

Účastník získá znalosti a praktické dovednosti pro užití nejdůležitějších nástrojů aplikace pro řízení a kontrolu výuky v PC učebně (Classroom management software).
Naučí se efektivně řídit výuku v PC učebně s využitím pokročilých dovedností jako je například zobrazení statického výkladu i praktických pracovních postupů učitele na všech monitorech žáků při současném zamknutí myši a klávesnice žákovských PC, naučí se využívat úplný zákaz, omezení i moderovaný přístup k internetu a práci s vybranými webovými stránkami, bude umět využívat možnosti společného spouštění výukových aplikací na žákovských PC, v hodinách vyžadujících konverzaci žáků na dané téma (v českém i cizím jazyce) bude umět omezit komunikaci na skupiny žáků s možností poslechu komunikace jednotlivých skupin, naučí se efektivně využívat pokročilý modul pro přípravu testů, jejich zadání žákům i sběr dat a vyhodnocení.
LMS Moodle - základy práce v e-learning. prostředí
Využití NetSuport School v PC učebněAkreditované 4 hodinové školení uživatelských dovedností v prostředí NetSupport School pro 5 pedagogů (5x certifikát).
MOODLE - ZÁKLADY PRÁCELMS Moodle - základy práce v e-learningovém prostředí
JAK PLÁNOVAT ROZVOJ ICT NA NAŠÍ ŠKOLEJak plánovat rozvoj ICT na naší škole
OPENOFFICE/LIBRAOFFICE - TEXTOVÝ EDITOROpenOffice.org/LibreOfficeWriter – Využití textového editoru v pedagogické praxi
OPENOFFICE/LIBRAOFFICE - TABULKOVÝ KALKULÁTOROpenOffice.org/LibreOffice Calc – Využití tab. kalkulátoru v pedagogické praxi
AutoCAD - začátečníciAutoCAD pro učitele odborných předmětů na střední škole - začátečníci
Základy práce s GISZáklady práce s GIS

Vzdělávání pro správce ICT

Vzdělávání pro správce ICT

Vzdělávání pro správce ICT

názevpopis
Administrátor školních sítí - řízení školní sítěAdministrátor školních počítačových sítí – řízení školní sítě
Administrátor školních sítí - cloudová řešení Administrátor školních počítačových sítí – cloudová řešení
Administrátor školních sítí - serverová řešení Administrátor školních počítačových sítí – serverová řešení
Administrátor školních sítí - infrastrukturaAdministrátor školních počítačových sítí – vybavení pro infrastrukturu
Administrátor školních počítačových sítí Administrátor školních počítačových sítí

Správa OS klientských PC

Správa OS klientských PC

Správa OS Windows Server

Správa OS Windows Server

názevpopis
Konfigurace a správa OS Windows PC a serverůKonfigurace a správa operačních systémů Windows PC stanic a serverů
Pokročilá konfigurace a správa OS WindowsPokročilá konfigurace a správa operačního systému Windows Server

Správa prostředí Microsoft Office 365

Správa prostředí Microsoft Office 365

Správa sítí LAN

Správa sítí LAN

Pedagogika a metodika

Přírodovědné a technické obory

Přírodovědné a technické obory

názevpopis
ICT V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH - TEORIEInteraktivní technika v přírodovědných a technických předmětech,teoretické úlohy
ICT V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH - EXPERIMENTInteraktivní technika v přírodovědných a technických předmětech, experiment
ICT V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH - TABULKYInteraktivní technika v přírodovědných a technických předmětech, tabulky
ICT V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH - GRAFYInteraktivní technika v přírodovědných a technických předmětech, grafy

Polytechnická výchova na MŠ

Polytechnická výchova na MŠ

názevpopis
Polytechnická výchova v MŠ Polytechnická výchova v MŠ
Polytechnická výchova v MŠ - vedoucí pracovníkPolytechnická výchova v MŠ z pohledu vedoucího pracovníka

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

názevpopis
ZAVÁDĚNÍ FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - 1.ČÁSTZavádění finančního vzdělávání do výuky na ZŠ - I.část
ZAVÁDĚNÍ FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - 2.ČÁSTZavádění finančního vzdělávání do výuky na ZŠ - II.část
ZAVÁDĚNÍ FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - 3.ČÁSTZavádění finančního vzdělávání do výuky na ZŠ - II.část

Pedagogika odborných předmětů

Pedagogika odborných předmětů

názevpopis
Administrátor firemních počítačových sítí Administrátor firemních počítačových sítí
Administrátor poč. sítí – řízení firemní sítěAdministrátor počítačových sítí – řízení firemní sítě
Administrátor počítačových sítí – cloudová řešeníAdministrátor počítačových sítí – cloudová řešení
Administrátor počítačových sítí – serverová řešeníAdministrátor počítačových sítí – serverová řešení
Administrátor počítačových sítí – infrastrukturaAdministrátor počítačových sítí – vybavení pro infrastrukturu

Obecná pedagogika

Obecná pedagogika

názevpopis
INTERNET - VYUŽITÍ VE ŠKOLNÍ PRAXIInternet využití ve školní praxi
TÝMOVÁ PRÁCE VE VÝUCETýmová práce ve výuce
ROZVOJ KREATIVNÍHO MYŠLENÍRozvoj kreativity a kreativního myšlení
BRAINSTORMING V PEDAGOGICKÉ PRAXIBrainstorming v pedagogické praxi
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍProjektové vyučování

Projekty a fondy EU

Tvorba didaktických materiálů

Tvorba didaktických materiálů

Administrace projektů

Administrace projektů

názevpopis
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ A VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCEPříprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce pro střední školy
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ A VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCEPříprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce na základní škole
UKONČENÍ PROJEKTU 1. DÍL - ZÁVĚREČNÁ MZZávěrečná MZ a ukončení projektu EU PES I.díl. Absolvováním obou webinářů získáte certifikát.
UKONČENÍ PROJEKTU 2. DÍL - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍZávěrečná MZ a ukončení projektu EU PES II.díl. Absolvováním obou webinářů získáte certifikát.
UKONČENÍ PROJEKTU 3. DÍL - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACEPříprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce na základní škole
Neváhejte nás kontaktovat:

+420 222 268 503
+420 800 880 990
skoleni@itveskole.cz 

iTřída

 • 17601028_s

  Původní český výukový systém iTřída ocení každý pedagog, který podporuje individuální výuku ve třídě i mimo ni.

  Číst více »

GO8 - Vzděláváme pro budoucnost

 • 16247901_s
  Přidejte se k nám na cestou výuky 1:1 za pomoci dotykových zařízení s operačním systémem Microsoft Windows 8.

  Číst více »

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • 3174196_m

  Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • 2825753_s

  Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

ICT plán školy

 • ICT

  ICT plán je nutná součást rozvoje moderní školy. Přečtěte si rady a důležité informace pro jeho tvorbu nebo využijte jedinečný online nástroj.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Konference2
  Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek