Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Šablony pro mateřské školy

Hra v MŠPro většinu mateřských škol byly dosud peníze z Evropské unie nedosažitelné – buď nebyly projekty vůbec vypisovány (předškolní vzdělávání nebylo prioritou podpory z těchto prostředků), anebo byly obtížně čerpatelné zejména kvůli vysokým nárokům na přípravu i následnou administraci samotných projektů.

Tento stav má změnit projekt s názvem „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ připravený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci tohoto projektu byly definovány tzv. ŠABLONY, které umožní všem mateřským a základním školám podat projekty se sníženými nároky na administrativu a získat tak poměrně významnou částku na jednoho žáka na následujících 30 měsíců. Tento projekt se poprvé týká škol se sídlem na území hl. m. Prahy.

Pokud vás toto téma zajímá, projděte si níže uvedenou nabídku.

Údaje jsou již aktualizovány podle platné výzvy MŠMT.

 • Aktuální informace
 • O čem to je?
 • Co lze podporovat
 • Rady žadatelům

Aktuální informace

Přáli bychom si, aby systém čerpání dotací byl skutečně tak jednoduchý, jak je proklamováno. Řada důležitých dokumentů je zatím ve stádiu návrhů, mnoho informací lze vykládat víceznačně. Proto je nutné průběžně sledovat aktuální vývoj příprav čerpání evropských fondů prostřednictvím šablon. To vyžaduje monitorovat několik informačních zdrojů současně. Můžeme to udělat za vás. Máte zájem sdílet společně s námi informační servis? Pak si prostudujte stránku Informační servis, kterou najdete pod následujícím tlačítkem.

Informační servis

Základní informace o projektu

Celková rozdělovaná částka:  4,1 mlilardy Kč

Minimální částka na jednu školu: 200 000 Kč

Maximální částka na jednu školu: 5 000 000 Kč

Částka připadající na jednoho žáka: odvíjí se od počtu žáků na škole, mírně zvýhodněny jsou malé školy

Plánovaný počet podpořených škol: všechny, které požádají a splní veškeré formální náležitosti a podmínky přijatelnosti projektu, eventuálně do vyčerpání částky na výzvu

Zahájení příjmu žádostí: 23. 6. 2016

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2017

Doba financování projektů škol: 24 měsíců

Oprávnění žadatelé: Základní školy a mateřské školy (bez rozdílu zřizovatele)

Forma podávání žádosti: vyplnění formuláře v on-line aplikaci MS2014+

To jsou pravděpodobně nejpodstatnější informace, které je v tuto chvíli třeba znát. Nyní se podívejte, o kolik prostředků může žádat běžná škola. Stačí, když stisknete následující tlačítko.

Peníze pro MŠ

Co je možné z šablonových projektů zaplatit?

V případě mateřských škol je možné z v rámci této výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ financovat tři tematické oblasti:

1. Personální podpora MŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

Pokud máte zájem o podrobnější informace, stiskněte tlačítko Co lze podporovat, a přejděte na další stránku.

Co lze podporovat

 

Rady žadatelům

Tvorbě projektů prostřednictvím šablon významně usnadní celý proces podávání žádostí o podporu. Častokrát drobná rada, upozornění a nebo předaná zkušenost mohou práci na projektu usnadnit. Některé důležité rady najdete také zde – například jak vyplnit elektronickou žádost, připravit projekt, vybrat vhodné šablony, postupovat efektivně, propočítat rozpočet a mnoho dalších důležitých informací, které v příručkách nenajdete, můžete získat pod odkazem Rady žadatelům. Stiskněte následující tlačítko a postupte dál.

Rady žadatelům

Projektové podpora ITveSkole.cz, o.p.s.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek